storheiademo 2022

Motvind Norge med sterk støtte til Fosen-aksjonene

Bildet er fra demonstrasjonen ved Storheia-anlegget i februar 2022, der […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

2. mars 2023

Del:

Bildet er fra demonstrasjonen ved Storheia-anlegget i februar 2022, der mange organisasjoner var til stede. Foto Motvind Norge.

Motvind Norge støtter helhjertet opp om demonstrasjonene for samiske rettigheter.

Det er svært beklagelig at det skal være nødvendig med sivil ulydighet for å få oppmerksomhet rundt en høyesterettsdom om urfolksrettigheter. Fovsen Njaarke Sijte har arbeidet på lovlig vis gjennom alle rettsinstanser, men har ikke blitt tatt hensyn til. Da det kom en høyesterettsdom gikk det mer enn 1 år og 4 måneder, og ingenting skjedde før ungdomsorganisasjonene NSR-Nuorat og Natur og Ungdom tok til sivil ulydighet hos Olje- og energidepartement.

Motvind Norge kjemper mot ødeleggelser av natur og reindriftsområder, og mot industri som innskrenker samisk næring og kultur. Vi har i vår formålsparagraf at vi skal stanse vindkraftanleggenes trusler mot nasjonale minoriteters og urfolks rettigheter. Vi kommer til å fortsette med det, både for Fosen-saken og for de andre sakene som nå ruller fram i samisk område.

Stor takk til NSR-Nuorat og Natur og Ungdom for initiativ og gjennomføring. Motvind Norge håper kraften holder fram, og oppfordrer alle medlemmer og meningsfeller til å støtte opp om aksjonene og Fosen-saken på den måten hver enkelt gjør best.

Vi oppfordrer også til å støtte økonomisk ved å overføre penger til Natur og Ungdoms konto 50100587154 og markere med «fosen», eller ved å vippse til #666661 og velge kategorien «fosen». Man kan også bidra på Facebook   Facebook eller Instagram