moter-i-nordland

Motvind Norge møter Øyfjellet og Sjonfjellet!

Av Eivind Salen , styreleder. Jeg har vært på gjennomreise … Fortsett å lese Motvind Norge møter Øyfjellet og Sjonfjellet!

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

29. juli 2020

Del:

Av Eivind Salen , styreleder.

Jeg har vært på gjennomreise gjennom vindkraftområder i Norge denne sommeren, og var fra lørdag 25. Juli til mandag 27 juli i Nordland. Der fikk jeg møte lokale Motvind-folk og vindkraftbekjempere i Mosjøen og Mo i Rana.

Det er Øyfjellet og Sjonfjellet, det her er snakk om. Begge er vindkraftprosjekt større enn noe Norge hittil har sett. Og det kommer i kraftregionen Nordland, det fylket i Norge med størst kraftoverskudd. Den kraften kommer fra ren vannkraft som allerede er utbygd, og som kan oppgraderes og effektiviseres for å hente ytterligere kraft ut av den.
Energimyndighetene har et forklaringsproblem hvorfor vi da må bygge naturødeleggende og konfliktskapende vindkraft i tillegg. Den forklaringen får de ikke til, og derfor vokser motstanden.

På møtet i Øyfjellet deltok Tor Lasse Evensen, Tage Vedal, Lene Mellingen, Ulf Ulrichsen, Bjørn Økern og Eivind Salen. Det er et sterkt lag. Vi har sterke krefter mot oss også. Det er inngått kontrakter på flere hundre millioner, mellom gigantiske konsern som svenske Eolus, tyske Aquila Capital og canadiske Alcoa. Dette er kontrakter som ikke vil være verdt noen ting om utbyggingen på Øyfjellet blir stoppet, som den må bli.

Møtet var disiplinert, men uformelt. Det kom i stand minutter etter at vi (Lene Mellingen og jeg, pluss journalist fra Vefsn.no) hadde vært oppe på Øyfjellet og med selvsyn sett hva som truer. Alle som en på møtet var helt klare på at dette må vi klare å stoppe, så det eneste spørsmålet interessant å diskutere, var hvordan.

I uke 39 kommer begjæring om Midlertidig Forføyning opp i Oslo Tingrett, men det vil foregå mye ødeleggende anleggsarbeid frem til den tid. Dette må vi også stoppe, eller bremse, eller hindre. Det går ikke uten aksjoner. Det gjelder å få folk opp i fjellet, og stille seg i veien for anleggsmaskinene. Vårt argument er at det er de som driver ulovlig. Det er en moralsk plikt å hindre urett som nå skjer foran øynene på oss.

Det vil også bli opprettet en lokal gruppe, Motvind Bevar Øyfjellet, med vedtekter og bankkonto, og registrert i Brønnøysund. Disse vil organisere eventuelle aksjoner. Det er sterkt ønskelig at også folk utenfor Mosjøen bidrar i denne kampen, og det er gledelig å melde at det ikke er noen problemer å mobilisere folk fra helt ned til Nord-Møre, og helt opp til Mo i Rana, til å være med i kampen. Det er viktig å huske at lokal motstand et sted, også inspirer og gir håp andre steder. Vi er alle sammen, sammen nå.

Derfor var det veldig kjekt å kunne reise rett opp til Mo i Rana, der de lokale med store smil sa at de selvfølgelig reiser de ti milene ned til Mosjøen for å hjelpe dem. I Mo i Rana og med Sjonfjellet er situasjonen en ganske annen, siden det prosjektet er kommet så kort i prosessen. Utbygger Freyr har gjort omfattende forberedelser, og har sine folk veldig strategisk plasser i komiteer og utvalg, og der beslutninger tas. Det har vært skremmende og fortvilende for de lokale å føle de kjemper alene, også her mot overmakten.

Men nå får de hjelp av Motvind. Rana-kommune kan enkelt se hva som venter dem, om de velger å gå videre med prosjektet. Det samme vil Freyr, selv. De har nylig fylt på med egenkapital. Det er penger som renner rett ut av systemet, inntil de får et prosjekt realisert, og kan selge det.

Samlet for begge møtene er at folk nå er svært godt informert. Vi trenger ikke lenger bruke tid til å diskutere detaljer. Vi kan gå rett til kjernen. Hva kan gjøres? I Mo i Rana gjelder det å få inn følelsen at prosjektet er dødfødt, kommunen må markere at de sier Nei, og så vil det være ytterst små sjanser for at Freyr får energimyndighetene til å overstyre kommunen. Energimyndighetene er mer enn nok presset av galskapen de allerede har sluppet løs. Og det presset kommer til å øke og øke og øke, til de gir etter.

For Øyfjellet er situasjonen vanskeligere. Det er en av konsesjonene i landet med flest angrepspunkt, her er alt sammen gjort galt. Naturmangfoldet over 55 km2 ble undersøkt av at en kar tok en tur opp i helikopter, og en tur ned igjen samme dag. Så skrev han en rapport, der det meste fikk betegnelsen «liten til middels konflikt», og så er det denne rapporten som ligger til grunn. De 55 km2 ligger midt i flytteleia for reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke. Muligheten for å opprettholde tradisjonell reindrift i området, vil være tapt. Det er lovligheten av dette reinbeitedistriktet støttet av Motvind Norge vil ha prøvd i Oslo tingrett i september. Saken i sin fulle bredde vil komme opp senere

Det var både i Mosjøen og Mo i Rana gode og givende møter med dedikerte folk. For egen regning må jeg legge til at det var sterkt å se den storslåtte naturen Nordland og Helgeland har å by på, og hva Statsmakten i Norge faktisk alt har gitt tillatelse til å ødelegge. Det er inspirasjon i seg selv til å kaste alle krefter inn i kampen mot disse utbyggingene. Det er det akkurat nå mange som gjør.

Det gir gode møter!

Tor Lasse Evensen og Eivind Salen