Øyfjellet, Motvnd, Mosjøen
Eivind Salen og Lena Mellingen – klippet

Motvind Norge og en rekke natur- og samesaksorganisasjoner med brev til regjeringen: Vi krever stopp i utbyggingen av vindkraftverket på Øyfjellet

av styreleder Eivind Salen Timingen ble slik at vårt brev […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

14. desember 2021

Del:

av styreleder Eivind Salen

Timingen ble slik at vårt brev gikk ut dagen før OED sendte ut sin pressemelding om at de ikke har tenkt å gjøre noe med Fosen-saken inntil videre. Det skulle ikke gi Øyfjellet-saken mindre sprengkraft.

Faktum er at Norge bygger landets og kontinentets største vindkraftverk på land i samiske reinbeiteområder. Dette er for å produsere overskuddskraft som blir eksportert til Europa, der den selges dyrere enn i Norge og gir mer penger til eierne, Det er ikke forsyningssikkerhet, men inntjening, som er poenget. Og samiske menneskerettigheter krenkes, med det at de blir nektet retten til kulturutøvelse.

Det er det den enstemmige dommen i Høyesterett ettertrykkelig slår fast, uten smutthull av noe slag. Dette er en terskelbestemmelse. Og når terskelen er brutt, går det ikke an å avveie mot andre hensyn eller kompensere med avbøtende tiltak.

Norske energimyndigheter vil gjerne at vindkraft og reindrift skal være forenelig. Men det er like lite forenelig som vindkraftindustri og natur.

Derfor har en rekke organisasjoner innen samisk rett og samiske interesser, innen naturvern og Naturvernforbundet, og Motvind Norge med tilknyttede lag funnet sammen, og skrevet et utvetydig brev til Statsminister Jonas Gahr Støre, Landbruksminister Sandra Borch og Olje- og Energiminister Marte Mjøs Persen.

Poenget er at det er helt vesentlige likhetstrekk mellom Fosen-saken og vindkraftverket nær Øyfjellet. De 72 vindturbiner på det som vil bli Norges største vindkraftverk er plassert i oppsamlingsområder, viktig vår- og høstland, og de stenger trekkveier og flyttleier. Det kan ikke erstattes. Tradisjonell reindrift lar seg ikke opprettholde. Terskelen for nekting av kulturutøvelse er brutt. Og det har – som på Fosen – skjedd uten at reindriften har vått være med i prosessen i en grad som tilsier at de har hatt innvirkning på den. Det er det som har ledet den norske stat opp i dette uføret. Reindriftas interesser er blitt ignorert.

Dette kan ikke den norske stat være bekjent av. Vi krever at samenes rettigheter blir ivaretatt før de må gjennom nye runder i rettssystemet, og før anlegget er ferdig bygget. De tre som mottar brevet vet utmerket godt hva de har å gjøre. Vi ønsker å åpne en videst mulig dør, så de kan gå inn på den rette vei, i stedet for å fortsette den gale.

*

Dokument

Presseklipp

NRK Sapmi: Krever full stans i Norges største vindkraftutbygging

Disse organisasjonene var med:

Norske Samers Riksforbund, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Samerådet, Maadtoej sijte,, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Naturvernforbundet i Vefsn, Grane og Hattfjelldal, Naturvernforbundet i Rana og omegn, Naturvernforbundet ytre Helgeland, Naturvernforbundet Trøndelag, Motvind Norge, Motvind – Bevar Øyfjellet, Motvind Trøndelag, Motvind Sjonfjellet,

Nye innlegg