IMG_20200618_143022

2 NYE STILLINGER UTLYSES: Vil du jobbe i Motvind?

Motvind Norge ble etablert på Frøya i november 2019. Organisasjonen […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

25. august 2020

Del:


Motvind Norge ble etablert på Frøya i november 2019. Organisasjonen har nå aktive grupper rundt om i hele landet. Antall betalende medlemmer har passert 17 000, og antallet vokser raskt.


Motvind Norge skal nå ruste opp organisasjonen for å ta kampen mot mer vindkraft i norsk natur inn i den lange valgkampen fram mot Stortingsvalget neste år.


For å styrke kapasiteten i arbeidet, både eksternt og internt, søker vi nå etter to nøkkelmedarbeidere. De vil få arbeidssted Oslo, men må regne med utstrakt reisevirksomhet, og det er nødvendig med snarlig tiltredelse.


1) Stabs- og utviklingsleder
Stabs- og utviklingslederen får ansvar for daglig drift og av organisasjonen. Stikkord: Tett kontakt med regionledere og med næringslivet. Finansiering. Budsjett/økonomi.


Stabs- og utviklingslederen samarbeider tett med generalsekretæren og rapporterer til styrets arbeidsutvalg.

Vi søker etter en erfaren, representativ og selvstendig leder med gode samarbeidsevner. Det legges stor vekt på relevant erfaring fra arbeid med denne typen oppgaver.

2) Kommunikasjonsrådgiver
Kommunikasjonsrådgiver får ansvar for intern og ekstern informasjonsvirksomhet. Stikkord: Medieovervåkning, pressekontakt, pressemeldinger. Internett og intranett. Sosiale medier. Mediebistand til lokale motvind-grupper.


Kommunikasjonsrådgiver rapporterer til generalsekretæren.
Vi søker etter en person med relevant erfaring fra organisasjoner/media.


Begge stillingene er prosjektbaserte, lengden på engasjementet kan diskuteres. Godtgjørelse og øvrige betingelser etter avtale.
Søknad sendes elektronisk til generalsekretær Rune Haaland (rune@motvind.org) med kopi til
styreleder Eivind Salen (eisalen@gmail.com).


Motvind Norge ber om at interesserte melder seg innen mandag 31. august.
Spørsmål om arbeidsoppgaver kan også stilles til styrets arbeidsutvalg ved
Eivind Salen, tlf. 900 96 564
Sverre Sivertsen, tlf. 911 14 898
Harald Kjelstad, tlf. 908 35 192

Nye innlegg