Eivind Salen og Anne Baardvik, Motvind-flagget
Storheia Vindkaftverk – Motvind

Motvind Norge til Energi- og miljøkomitéen

Av styreleder Eivind Salen Brevet er undertegnet styreleder Eivind Salen […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

3. november 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Brevet er undertegnet styreleder Eivind Salen og daglig leder Stein Malkenes, men det er forfattet av Anne Baardvik. Det er et innspill til budsjettforhandlingene i 2022, og bes distribuert til hele komiteen med alle dens medlemmer. Vi ber også om et møte, for å redegjøre nærmere.

Henvendelsen tar utgangspunkt i de omfattende lovbrudd som er avdekket gjennom Motvind Norges arbeid over de siste to år. Dette er arbeid vi har publisert jevnlig på egne nettsider, sosiale medier og overalt vi har fått slippe til. Dette har vi også formidlet offisielt i utallige brev og henvendelser, til en rekke organer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Forvaltningen og det offentlige Norge er brakt i kunnskap.

Nå vil vi se handling.

Det er bare å lese og distribuere brevet for alle og enhver. Denne gangen deler vi opp i 8 vesentlige lovbrudd, hjemmelsbrudd og brudd på god forvaltningsskikk og på viktige, allmenne hensyn. Det er lettfattelig skrevet, tung juss ligger bak.

Vi avslutter med tre krav, og at det må avsettes midler for å få oppfylt de kravene.

  1. Uavhengig gransking av hele forretningsmodellen, herunder konsesjonsprosessene for vindkraft.
  2. Myndighetene må bygge ny tillit ved å gi korrekt informasjon om konsekvensene av energipolitikken.
  3. Det må avsettes midler til en energikommisjon som vurderer samfunnsnytten av vindkraft etter profesjonell samfunnsøkonomisk analyse, hvor areal- og naturforbruket er en vesentlig faktor.

Takk.

Vedlegg

Nye innlegg