Hvis den planlagte elektrifiseringen av Melkøya ikke stanses, vil naturen i Finnmark komme under sterkt press. Bildet ble tatt 11. oktober 2022, etter at Olje- og energidepartementet og Equinor hadde avholdt folkemøte i Hammerfest om konsekvensutredning for elektrifisering av Hammerfest LNG (Melkøya). Foto: Motvind Norge

Motvind Norge sier nei til Melkøya-elektrifisering

Med vedtaket om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya med strøm […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

9. august 2023

Del:

Med vedtaket om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya med strøm fra land, åpner regjeringen samtidig opp for en gigantisk vindkraftutbygging i Finnmark. 

Beslutningen innebærer at det skal bygges en kraftledning på 420 kilovolt (kV) tvers gjennom Finnmark, fra Hammerfest til Varangerbotn. Ledningen vil bli om lag 270 kilometer lang og vil gå gjennom sentrale reinbeiteområder og berøre viktige landskapsvernområder. 

Regjeringens plan videre er at dette skal utløse en omfattende vindkraftutbygging som skal sikre energiforsyningen i Finnmark i framtiden.  

Ifølge olje- og energiminister Terje Lien Aasland er det søkt og meldt om 3000 megawatt (MW) vindkraftproduksjon allerede. Statsråden håper at 870 MW kan være realisert innen 2030. Til sammenligning er det installert 4600 MW vindkraft i Norge til nå. 

Elektrifiseringen av Melkøya vil kreve like mye strøm som hele Finnmarks forbruk i dag. Et flertall i befolkningen er imot vedtaket og frykter at strømpriser og nettleie vil skyte i været, sette arbeidsplasser i fare og hindre annen næringsutvikling i landsdelen. 

 

Elektrifiseringen av Melkøya vil kreve like mye strøm som hele Finnmarks forbruk i dag.

Motvind Norge mener at vedtaket er en tragedie for natur og reindrift. På nytt blir det bekreftet at regjeringen er villig til å overkjøre lokaldemokratiet for å nå sine mål. 

«Planen er ikke forankret gjennom demokratiske prosesser, og den mangler i tillegg realisme», sier John Fiskvik, som er styreleder i Motvind Norge. Han viser til at behovet for balansekraft ikke er utredet.

«Når man baserer basisforsyningen på usikker vindkraft, er risikoen stor for at deler av Finnmark kan stå uten strøm den dagen det ikke blåser», poengterer styrelederen.  

Sammen med Finnmarks befolkning vil Motvind Norge kjempe med alle lovlige midler for å hindre at denne gigantiske nedbyggingen av natur, i et av Europas siste utmarksområder, realiseres.  


Nye innlegg