carl-den-modige-buheii

Motvind Norge slår til igjen

Denne gangen Buheii, i Agder. Der praktfulle naturområder og et utfartssted både for folk i Agder og Rogaland blir ødelagt av Nordisk vindkraft, som allerede har solgt anlegget videre til australske Macquarie-gruppen.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

8. juli 2020

Del:

Carl Omlie, Motvind Sørvest, ble fjernet og bøtelagt da han 30. mars 2020 forsøkte å sperre anleggsmaskinene fra veiene til Buheii. Foto: Jan-Helge Vassbø 

Av Eivind Salen, Styreleder

Denne gangen Buheii, i Agder. Der praktfulle naturområder og et utfartssted både for folk i Agder og Rogaland blir ødelagt av Nordisk vindkraft, som allerede har solgt anlegget videre til australske Macquarie-gruppen. Dette er selskapet som er siktet for den største skattesvindelen i Tyskland siden andre verdenskrig, men som blir ønsket velkommen til å forsyne seg av norsk natur både i Kvinesdal og Tysvær.

Det er i Buheii Motvind Norge etablerte kontrollpost, og filmet og dokumenterte hvordan utbygger hogget skog, kjørte store anleggsmaskiner og sprengte fjell i hekke- og yngletida. Kongeørnparet ble forstyrret i hekkinga og forlot redet, sånn at NVE kunne komme med sitt famøse vedtak at anleggsarbeidet kunne fortsette, for nå foregikk det ingen hekking, her var altså ikke lenger noe problem.

Sånn har energimyndighetene og vindkraftinteressene forsøkt å behandle Motvind også. De har kjørt på ufortrødent, i håp at vi skal forsvinne av oss selv.

Men vi forsvinner ikke. Vi vokser og blir sterkere. Og vi har god oversikt over sakene, vi husker hva vi selv har skrevet, og vi følger opp. Det nytter ikke å kalle oss «aktivister» og «aksjonister», nytter ikke å forsøke å ta fra oss troverdigheten. Vi har jo rett, og vi gir oss ikke.

7. juli 2020 gikk det ut to brev fra vår offisielle konto. Den ene går til lensmannskontoret i Flekkefjord og Kvinesdal. Det er en anmeldelse for brudd på Plan og Bygningsloven. Brevet er vedlagt, og skulle være nyttig lesning også for andre grupper som kjemper mot vindkraftutbygging. Etter hva vi har sett, er feilene vi påpeker systematiske, og går igjen i sak etter sak etter sak. Det er bare å forsyne seg. Budskapet er at byggingen av et gigantisk industrianlegg i umistelig natur er ulovlig igangsatt. Det medfører straffeansvar.

Vi liker særlig godt siste del i brevet, det som går under overskriften «En enkel sak å etterforske». Lensmannskontoret kan ikke klage på «manglende ressurser», som pussig bare gjelder når det er vanlige folk som påklager noe, når de gigantiske vindkraftselskapene vil ha politi og statsmakt til å fjerne og bøtelegge vanlige folk mangler ingenting. Vi skriver i klartekst hva lensmannskontoret kan gjøre: «(..) be Buheii Vindkraft AS fremlegge tillatelse til eiendomsendring, omsøkt etter pbl §20-1 bokstav m) og tilhørende dispensasjonssøknad etter §19.1». Vi gjør også høflig oppmerksom på at saken har allmenn oppmerksomhet, siden det er anleggsarbeid igangsatt i et LNF-område, og at arbeid med omfattende og irreversible skader har pågått i full offentlighet siden 30. mars i år.

Det andre brevet går til fylkesmannen i Agder og omhandler de samme problemer, men med en litt annen vinkling. Arbeidet er ulovlig igangsatt, og kommunen har da plikt til ulovlighetsoppfølging. Det gjorde vi fylkesmannen oppmerksom på da arbeidet ble igangsatt, men vi har ikke fått noe svar på dette brevet. I stedet for oppfølging og pålegg om å stanse arbeidet, fikk tiltakshaver politibeskyttelse.

Det er svært alvorlige punkter vi tar opp. Rettighetshavere til området er fratatt bruksrett, uten avtale eller overdragelse. De er heller ikke varslet, de er ikke hørt, og de er ikke underettet om klagerett. Dessuten har tiltakshaver gitt uriktige opplysninger til myndighet.

Kommunene har etter pbl §32-1 plikt til å forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold til loven. Kvinesdal kommune kan ikke late som de ikke vet, og håpe at Motvind Norge skal forlate området som et annet kongeørnpar. Det er svære saker med enorme konsekvenser for all ettertid.

Også dette brevet er vedlagt til allmenn kunnskap og benyttelse. Det er mye snadder for de som kjemper mot vindkraft i andre områder. Feilene er systematiske og konsekvente, vi finner dem i forskjellige varianter i alle saker vi undersøker. Og Motvind er overalt.

Vi gjør oppmerksom på at et enstemmig Storting har pålagt regjeringen å gå gjennom alle gitte konsesjoner, for å undersøke lovligheten. Vi gjør også oppmerksom på at ingen vil akseptere at opplagte lovbrudd og regelbrudd som dette skal få passere, slik at et svindelsiktet selskap som Macquarie-gruppen skal kunne komme og forsyne seg av heiene våre. Vi venter spent på svaret fra lensmannskontoret og Fylkesmannen i Agder.

Dette var i går. I dag går vi rett videre med andre saker. De skal ikke få fred et øyeblikk. Uretten de begår er enorm, vi vil gjøre den Rett igjen. Vi vil at naturen og lokalsamfunn skal ha en sterk beskyttelse, slik lovverket krever. Det er svært lett å vinne oppslutning med dette budskapet, derfor vokser vi, og derfor vinner vi.