adm leder MN

Motvind Norge søker administrativ leder

Motvind Norge søker administrativ leder (engasjement i 100 prosent stilling). […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

30. september 2022

Del:

Motvind Norge søker administrativ leder (engasjement i 100 prosent stilling). Er du en engasjert, strukturert og ryddig person med interesse for organisasjonsarbeid? Ønsker du å bidra i arbeidet med å styrke naturvernet, stanse vindindustrien og sikre en mer bærekraftig energipolitikk- og forvaltning? Da kan du være personen vi leter etter.

Motvind Norge ble stiftet i 2019. Vi er en demokratisk, partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon, med nærmere 20 000 medlemmer, og er landets raskest voksende naturvernorganisasjon. Vår primære oppgave er å stanse vindkraftutbygging i Norge, uavhengig av plan- og utbyggingsstatus. Ved hjelp av våkne medlemmer landet rundt forsøker vi å få innsyn i prosjekter så tidlig som mulig, slik at vi kan komme i konstruktiv dialog med lokalpolitikere, hindre lovbrudd og drive målrettet folkeopplysning.  

Vi har som mål at både velgere og beslutningstagere, lokalt, nasjonalt og regionalt, skal vite hvordan vindindustri påvirker natur, kultur, folkehelse og økonomi. Tradisjonelle næringer, som fiske, reindrift, landbruk og turisme, må beskyttes mot vindindustrien, slik Motvind Norge ser det. Videre mener vi at naturen har verdi i seg selv, både på land, i fjæra og til havs.

Motvind Norge har en liten administrasjon, men har et operativt styre og flere aktive arbeidsutvalg. Vi er i en prosess hvor det utvikles landsråd, og har region- og lokallag som etter hvert skal dekke hele landet. Som administrativ leder vil du, i samarbeid med organisasjonens demokratisk valgte styre, ha ansvaret for å videreutvikle og profesjonalisere organisasjonen, og sørge for at mer langsiktige strategier kommer på plass. Du vil rapportere direkte til styret.

Arbeidssted: Hjemmekontor

Tiltredelse: Snarest

Søknadsfrist: 15. oktober 2022

Som administrativ leder vil du ha ansvar for:

 • Daglig drift av organisasjonen
 • Planlegging, saksfremlegg og referater fra møter i styret og arbeidsutvalg
 • Planlegging og praktisk gjennomføring av landsmøter (årlig)
 • Årlige budsjettprosesser, løpende regnskapsrapportering og årsoppgjør
 • Månedlig resultatrapportering med årsprognose.

Vi benytter eksternt regnskapsbyrå til bilagsføring, lønnskjøring og avstemminger, men administrativ leder er ansvarlig for oppfølging og kvalitetssikring av den økonomiske rapporteringen.

 • Oppfølging, oppdatering og vedlikehold av medlemsregister
 • Fakturering av medlemskontingent og purringer
 • Medlemspleie, medlemsrekruttering og medlemskontakt
 • Godkjenning av inngående fakturaer
 • Dokumenthåndtering og arkivering
 • Kontakt med region- og lokallag
 • Interne administrative rutiner, herunder controller-ansvar
 • Kontakt med og oppfølging av alle typer leverandører
 • Ansvar for alle typer søknader
 • Kontakt med revisor

Noe reisevirksomhet og kveldsarbeid må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner: Det er nødvendig med helhetlig kompetanse innen administrasjon og økonomi, med formalkompetanse på bachelornivå eller høyere. Lengre relevant arbeidserfaring kan kompensere for bachelorutdannelse. Det er ønskelig med noen års arbeidserfaring – gjerne fra en større landsdekkende organisasjon. Vi søker en person med gode samarbeidsevner som kan arbeide selvstendig, resultatorientert. Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig. Arbeidsspråket er norsk.  

Om søknaden: I engasjementet som administrativ leder vil betingelsene være etter kvalifikasjoner og avtalte rammer. Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. Tydelig beskrivelse av din motivasjon i søknaden vil også vektlegges i utvelgelsesprosessen. Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Generell informasjon: Engasjementet vil gjelde i ett år, med muligheter for forlengelse. Den administrative lederen vil få spennende og utviklende oppgaver i et krevende arbeids- og fagmiljø, innen blant annet naturvern, offentlig forvaltning, energipolitikk- og forvaltning, samt folkehelse. Som engasjert i Motvind Norge må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas av styret og landsmøtet.

Send din søknad til john.fiskvik@motvind.org innen 15. oktober

Har du spørsmål knyttet til engasjementet eller utvelgelsesprosessen, kan du ta kontakt med 1.nestleder John Fiskvik, tlf. 90048348, e-post john.fiskvik@motvind.org, eller 2.nestleder Petter J. Holth, tlf. 95750521, e-post pjh@live.no

Motvind Norge, Hovfaret 17, 0275 Oslo