Torbjørn-Lindseth-og-Harald-Kjelstad

Motvind Norge står samlet!

Torbjørn Lindseth og Harald Kjelstad fra avtroppende styre ga redegjørelse om organisasjonens status […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

8. november 2020

Del:

Torbjørn Lindseth og Harald Kjelstad fra avtroppende styre ga redegjørelse om organisasjonens status og utfordringer framover og fikk mange gode tilbakemeldinger.

Trass litt sped kritikk under konstitueringa, ble Motvind Norges ekstraordinære landsmøte lørdag en styrkedemonstrasjon om samhold og vilje til å få stanset vindkraftregimet.

Avstemning i sak etter sak ble avgjort ved massivt flertall mot 3-4 stemmer. Landsmøtet tok slik et oppgjør med «galematias», som en av deltakerne formulerte det.

Motvind står klar for styrket kamp mot vindkraft regimet, i nært samarbeid med de lokale grupper, landet rundt. Landsmøtet levner ingen tvil, Motvind Norge er kommet for å bli, som en samlet folkebevegelse.

Møtelederne Per Ole Sandvik og Ola Vie fra Frøya, loset de 147 stemmeberettigede landsmøtedeltakere gjennom programmet med orienteringer, innkomne forslag og debatter. Helt til sist vedtok landsmøtet fem resolusjoner som styret skal ta videre inn mot politisk.

Landsmøtesekretariatet, og spesielt Anne Baardvik, har gjort en formidabel innsats med forberedelsene og under selve møtet. På få dagers varsel klarte man etter at kommuneoverlegen på Frøya ba om en risikovurdering, også å få landsmøtet arrangert som digitalt møte.

Både vedtak og styre fikk overveldende støtte. Eivind Salen fikk ny solid tillit sammen med Eivind Mauland og Inge Even Danielsen fra det gamle styret og John Fiskvik, Hildegunn Hervik Flengstad, Merete Liberg og Nils Mikkelsen Utsi med Grethe Nygaard, Asle Hindenes og Helge Nicolaisen som vara.

Hilsener til landsmøtet fra Norges Miljøvernforbund, Naturvernforbundet, Jillen Njaarke reinbeitedistrikt og Industriaksjonen ble lest opp.  

Fremover må nyvalgte styret jobbe effektivt og samlet. Kompetanse og erfaring kombinert med kontinuitet var viktig. Det nye styret med 7 med 3 varamedlemmer ble valgt i samsvar med valgkomiteen sin innstilling, uten motkandidatar.

«Det ble et fantastisk møte, gitt omstendighetene. Støtten er unison, og de som prøver seg med rusk, fremstår som isoler». Eivind Salen er svært godt fornøyd med det nye styret, og synes valgkomiteen har gjort en fremragende jobb.

«Det er uhyre motiverende å være omringet av så gode folk! Vi står foran store politiske saker; stortingsmeldinga for vindkraft og stortingsvalget 2021. Motvind er klar for styrka kamp mot vindkraftregimet, i samarbeid med de lokale gruppene. Vi skal utnytte det unike momentum det samlende landsmøtet ga oss».

Nye innlegg