Bildet ble tatt i forbindelse med Motvind Norges landsmøte i april 2023, som ble rundet av med en ekskursjon til Nord-Odal vindkraftverk. Foto: Per Inge Østmoen

Motvind Norges styre

Her kan du lese om Motvind Norges styre.   John […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

24. april 2023

Del:

Her kan du lese om Motvind Norges styre.

John Fiskvik. Foto: Privat

 

John Fiskvik (f. 1948) er styreleder i Motvind Norge. Han er kjent som en energisk og hardtarbeidende idealist med mange jern i ilden. Fiskvik er bosatt i Rendalen i Innlandet og har bred erfaring i nærings- og organisasjonsliv. Han har toppledererfaring både som daglig leder og styreleder i en rekke større virksomheter, lag og foreninger. Fiskvik er også leder for aksjonskomiteen «Nei til vindkraftutbygging i Rendalen Østfjell/Fonnåsfjellet», og han var initiativtager da Motvind Innlandet ble stiftet.

 

 

Hildegunn Hervik Flengstad. Foto: Privat

Hildegunn Hervik Flengstad (f. 1975) ble valgt som styreleder på fjorårets landsmøte og er valgt inn for to nye år som styremedlem. Hun er bosatt i Hervik i Rogaland og er ansatt som daglig leder for skolefritidsordningen (SFO), i tillegg til at hun jobber i skoleadministrasjonen. Hun har lokalpolitisk erfaring og sitter i Kommunalt planutvalg i hjemkommunen. Hervik Flengstad har videre styreerfaring fra idrettslag samt erfaring fra fagforeningsarbeid i kommunen som plasstillitsvalgt og yrkesseksjonsleder. Hun er leder for «Nei til vindkraft i Tysvær» og styremedlem i regionlaget Motvind Sørvest.

 

Merete Liberg. Foto: Privat

Merete Liberg (1966) er valgt som styremedlem for to nye år. Hun er bosatt i Mo i Rana i Nordland og har yrkeserfaring som kinokonsulent og rådgiver. Liberg har bred administrativ erfaring, som inkluderer daglig drift, økonomi, markedsføring og informasjonsarbeid. Hun har jobbet aktivt mot vindkraftutbygging på Sjonfjellet siden 2019 og er styremedlem i Motvind Sjonfjellet.

Torbjørn Lindseth. Foto: Kjartan Trana (stillbilde fra film, utsnitt)

 

Torbjørn Lindseth (f. 1957) er en av landet mest profilerte vindkraftmotstandere og er kjent for sin skarpe tunge. Ikke minst gjorde han seg bemerket gjennom kampen for å bevare Sørmarkfjellet. Han har sittet i Motvind Norges styre helt siden oppstarten i 2019, og er nå valgt inn for to nye år. Lindseth er bosatt i Flatanger i Trøndelag og livnærer seg som sauebonde og frilanser. Han har et bredt kontaktnett, som inkluderer samiske miljøer.

 

Gils Rooker. Foto: Privat

Gils Rooker (f. 2002) fra Frøya er styremedlem og ungdomsrepresentant. Han livnærer seg som lettmatros og selvstendig næringsdrivende. Rooker er, sin unge alder til tross, en kjent vindkraftmotstander. Ikke minst har han markert seg i Frøya-saken. Han er aktiv i lokalpolitikken og er styreleder for Motvind Ung Trøndelag.

Inge Even Danielsen. Foto: Privat

 

Inge Even Danielsen (f. 1960) fra Røros er reineier og leder for et reinbeitedistrikt. Han er kjent fra kampen mot vindkraftutbygging på Stokkfjellet og vil representere samiske interesser. Danielsen har erfaring fra flere samiske organisasjoner og fra politisk arbeid.

 

Benn Larsen. Foto: Privat

Benn Larsen (f. 1955) er bosatt i Tana i Finnmark. Han er pensjonert miljøingeniør og har mye organisasjonserfaring, blant annet fra Tanavassdragets Fiskeriforvaltning. Larsen er styremedlem i Motvind Nord-Vuostebiegga Davvin og er aktiv i folkeaksjonen mot Davvi Vindkraftverk. Videre har han erfaring fra lokalpolitikken.

Etter landsmøtet har Motvind Norge tre nye vararepresentanter, som alle er valgt inn for ett år.

Amina Ødegaard Prestbakk. Foto: Privat

 

Varamedlem 1 er Amina Ødegaard Prestbakk (f. 1978) fra Sandnes i Rogaland. Ødegaard Prestbakk er kjent som fylkesleder i Rogaland Nei til EU og lokalpolitiker. Hun har yrkeserfaring som togfører og har i tillegg jobbet innen detaljhandel.

 

Per Ove Hovland. Foto: Privat

Varamedlem 2 er Per Ove Hovland (f. 1957) fra Harstad i Troms. Hovland er skogbruksagronom av yrke og har mange års erfaring fra lokalpolitikken. Han har sittet i Dyrevernsnemda i Mattilsynet i Sør-Troms i 16 år, og er turleder for Harstad Turlag.

Linda Lind. Foto: Privat

 

Varamedlem 3 er Linda Lind (f. 1965) fra Frøya som er bosatt i Rauland i Telemark. Lind er lektor i grunnskolen og i tillegg kunsthåndverker og sølvsmed. Hun er styremedlem i Høgskolestyret i HiT, leder av Norske Kunsthåndverkere i Agder og Telemark og styremedlem Motvind Vestfold og Telemark. I yngre år var hun aktiv i lokalpolitikken.

Petter Johan Holth, Kaja Rune og Helge Nicolaisen tok ikke gjenvalg, og de gikk derfor ut av styret. Motvind Norge takker dem alle tre for det gode arbeidet de har utført. Ellers kan det nevnes at Helge Svellingen (KPMG) vil fungere som revisor for organisasjonen.

Valgkomitéen ble i år ledet av Siri Fjeseth (Spydeberg) og bestod for øvrig av Hans Anton Grønskag (Frøya) og Ståle Juvik Hauge (Alversund). Ragnhild Sandøy (Tromsø) var varamedlem. Grønskag har sittet i tre år, og han trer nå ut av komitéen.


 

 

 

 

 

 

Nye innlegg