svensk-vindkraft

Motvind Sverige kräver moratorium för utbyggnad av vindkraft

Motvind Sverige  har sendt brev til Generaldirektören Energimyndigheten og kräver […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

29. mai 2020

Del:

Motvind Sverige  har sendt brev til Generaldirektören Energimyndigheten og kräver ett omedelbart moratorium för fortsatt utbyggnad av vindkraft. Myndigheterna skall först bevisa för svenska befolkningen att vindkraftverk uppfyller definitionen FÖRNYBAR. Brevet er undertegnet av Esther Koster og Anders Löfqvist.

Vi kräver ett omedelbart moratorium för fortsatt utbyggnad av vindkraft. Myndigheterna skall först bevisa för svenska befolkningen att vindkraftverk uppfyller definitionen FÖRNYBAR. Detta yrkande förutsätter ett överklagbart beslut! Det är hög tid att frågan får en korrekt juridisk behandling. Om myndigheten saknar jurisdiktion att avge ett överklagbart beslut till allmänheten kräver allmänheten att ärendet vidarebefordras till ansvarigt departement, regeringen, för handläggning med rekommendation att en oberoende kommission utreder frågan, som berör alla svenska skattebetalare.

Les hele brevet her

Svensk Vindenergi:
Listan på alla företag som är med i Svensk Vindenergi