[row] [col span__sm=»12″] [page_header style=»simple» text_color=»dark» align=»right» show_title=»0″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″]

En stor del av vindkraftutbygginga foregår i samiske reindriftsområder, stikk i strid med Norges internasjonale forpliktelser til å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur. Naturvernforbundet i Ávjovárri (Guovdageaidnu og Kárášjohka) har i samarbeid med Motvind Norge kartlagt situasjonen rundt vindkraftindustri i reindriftsområder. Dette er første gang reindriftas egne erfaringer med vindkraftindustri er undersøkt; det gjelder så vel erfaringer med konsesjonsprosessen, anleggsfasen som driftsfasen. 

Kortversjon av rapporten, dvs. Del A, foreligger også på samisk og engelsk.

Motvindrapport nr. 3: Svein Lund, Peer Gaup og Piera Jovnna Somby: Vindkraft eller reindrift?
Motvind Norge, juni 2020
ISBN 978-82-691830-3-0 (Digital)

[/col] [col span=»4″ span__sm=»12″] [title style=»center» text=»Norsk»] [ux_image_box img=»4568″ link=»https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/06/vindrein-a.pdf» target=»_blank»] [/ux_image_box] [ux_image_box img=»4596″ link=»https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/06/vindrein-b.pdf» target=»_blank»] [/ux_image_box] [ux_image_box img=»4597″ link=»https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/06/vindrein-c.pdf» target=»_blank»] [/ux_image_box] [ux_image_box img=»4598″ link=»https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/06/vindrein-d.pdf» target=»_blank»] [/ux_image_box] [/col] [col span=»4″ span__sm=»12″] [scroll_to title=»Samisk» link=»#samisk» bullet=»false»] [title style=»center» text=»Samisk»] [ux_image_box img=»4917″ link=»https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/07/Vindrein-sam.pdf» target=»_blank»] [/ux_image_box] [/col] [col span=»4″ span__sm=»12″] [scroll_to title=»Engelsk» link=»#engelsk» bullet=»false»] [title style=»center» text=»Engelsk» link=»#engelsk»] [ux_image_box img=»5049″ link=»https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/10/vindrein-eng-ny-versjon.pdf» target=»_blank»] [/ux_image_box] [/col] [/row]