stortingssalen-stortingetno

Motvinds sju råd til Stortinget om vindkraft

Stortingskomiteens innstilling vil, slik vi ser det, drive fram ytterligere utbygging av vindkraft. Vindkraftverkene må stoppes, granskes og må ikke gis utsatt frist. Behov og bærekraft må utredes.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

30. november 2020

Del:

Foto: Stortinget.no

Stortingskomiteens innstilling vil, slik vi ser det, drive fram ytterligere utbygging av vindkraft. Vindkraftverkene må stoppes, granskes og må ikke gis utsatt frist. Behov og bærekraft må utredes. Forretningsmodellen må forbys. Motvind Norges er ikke i tvil og har sendt brev med råd til Stortinget.

Motvind Norge har nå 19000 medlemmer. Vindkraftindustrien turer fram til tross for Stortingets vedtak den 19. juni om gransking av konsesjonene og vedtak om at ingen konsesjoner skal få utsatt frist. Vindkraftverkene som er under utbygging må stoppes, prosessen må granskes, og konsesjonærene må ikke gis utsatt frist.

I brev til Stortingets medlemmer og Energi- og miljøkomiteen har vi lagt fram landsmøteresolusjoner og styrevedtak. Uavhengig av behandlingen av Stortingsmeldingen 1. desember, vil dette være uttrykk for hvordan vi og våre medlemmer vil forholde oss foran neste stortingsvalg.

Her er våre sju råd til Stortinget og partiene knyttet til Stortingsmeldingen om vindkraft:

  1. Naturforvaltningen må styrkes
  2. Stans av utbyggingene og gransking nå!
  3. Nei til forlenget tidsfrist!
  4. Ingen vindkraft i reindriftsområder!
  5. Videre elektrifisering av sokkelen må stanses!
  6. Rettsikkerheten er en forutsetning for tilliten i samfunnet
  7. Forretningsmodellen må forbys

Les om våre begrunnelser i
Motvind Norges brev til Stortinget av 11. 11.2020

Energi- og miljøkomiteens innstilling (Innst. 101 S)
Komiteens tilrådinger I-XVIII fra s. 32.
Debatten om innstillinga 1. mars  Vindkraftdebatt i Stortinget, følg med fra kl. 10:00