Landsmøtet – nytt blod og ny tillit

Med 144 delegater fra nord til sør ble møtet en manifestering av at Motvind Norge er en grasrotbevegelse som er for natur og mot vindkraft og kommersialisering av felles natur- og energiressurser.
Styret redegjorde for arbeidet og økonomi på betryggende vis. Eivind Salen fikk ny tillit som leder, og styret ble supplert med 17-årige Hedda Skår Indrebø fra Høyanger. Landsmøtet vedtok sju resolusjoner, og Motvind Norges motstand mot vindkraft både på land og hav, ble bekreftet. Hedda fikk tilslutning til medlemskontigent på 100 kr for de under 20 år. Alle vedtak ble gjort med solid flertall. Jevnt over et godt møte som gir styret et tydelig mandat til det videre arbeid. 

Hedda er leder i Ung Motvind Høyanger, er 17 år, fra Vadheim i Høyanger og går 2. året på Studiespesialisering på Høyanger vgs. Ho vil engasjere flere unge for å stoppe vindkraft og rasering av naturen.

Valget

Eivind Salen hadde sagt seg villig til å fortsette som leder, men var ikke ført opp som kandidat av valgkomiteen. Hans Petter Thue ville gjerne være leder. Alt ved møtestart ble det informert om at Fiskvik hadde trukket sitt kandidatur og støtta Salen som leder. Kjell Haabet fremma benkeforslag om Salen som leder.

Eivind Salen ansées som god og samlende leder og ble valgt med stort flertall, og resten av valgkomiteens innstilling fikk tilslutning. Mesteparten av forslag til vedtektsendringer ble utsatt på grunn av tidsnød og behov for ytterligere finpuss.

Resolusjonene

Bruk av natur til overproduksjon av kraft er ikke akseptabelt, og de hemmelige grunneieravtalene som skaper splittelse i landet, må forbys. Konsesjoner som bryter en rekke lover og som ikke tar hensyn til folks eller andre arters helse, som kaster giftige epoxy forbindelser ut i livsgrunnlaget vårt, må selvsagt forbys. At det er greit at noen tjener penger på denne menneskefiendtlige virksomheten er en kortslutning som har nådd helt inn på statsministerens kontor. 

Gjennomføringa

Det tekniske fungerte helt perfekt. Møtet som var annonsert fra kl. 15:00 til 18:00, varte til ca. 21:30. Tre timer er for knapp tid om man skal diskutere faglige og politiske saker. Neste landsmøte bør vedta et møtereglement ved konstituering og sørge for at tidsplanen følges.

Sluttappell ved Eivind Mauland

Opptak av landsmøtet finner du her https://youtu.be/Ha7kVydF7F8