Kampen om Narvikfjellene II – Seier til Narvik

I dag skrev Narvik seg inn i Norgeshistoria, antakelig også i internasjonal historie – nok en gang! Narvik kommunestyre sa et tydelig NEI til utredning og utbygging av vindkraft! Fornuften vant det første store slaget – Narvikfjellene er reddet. Foto: Lars Westvig og Bård S Solem

Vi gratulerer og takker for innsatsen og støtten fra organisasjoner og politiske parti. Vi gratulerer spesielt Hanne Trones og Tone Hegghammer og det andre ildsjelene i Motvind Ofoten. Vi gratulerer de mange støttespillerne, som har gjort en innsats for allmennhetens interesser, mot kraftspekulasjon. Vi vet at presset har vært stort, lenge, og på mange plan. Desto mer gledelig er dette. Vi håper den politiske holdninga vil gjennomføres og viderutvikles i andre saker. Gratulerer Narvik!

Saka om innbyggerforsalget var satt opp på sakslista til kommunestyret 30. september, men ble sammen med flere andre saker, utsatt til fortsettelsen av møtet mandag 4. september
Forslag fra Arbeiderpartiet ble vedtatt – mot Høyres stemmer. Vedtaket er identisk med store deler av innbyggerforslaget.
Forslag fra MDG om at det heller ikke skal gis dispensasjon fra kommunens arealplan til vindkraft ble også vedtatt – mot Høyres stemmer.

Vedtaket:
1. Areal for vindkraft ønskes ikke avsatt i kommuneplanen.
2. Narvik kommune skal ikke inngå intensjonsavtaler eller igangsette konsekvensutredninger av vindkraft i Narvik.
3. Det skal ikke gis dispensasjon fra Kommunens vedtatte arealplan, til vindkraftutbygging.

Dette handler om å gi begrepet bærekraft et innhold. En gledens dag for alle naturelskere og naturbrukere, for alle! Narvik er et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner. Look to Narvik!

Kampen om Narvikfjellene II
Innbyggerforslaget Nei til vindkraft i Narvik kommune!

Bli medlem i Motvind Norge!

Nei til Vindturbiner i Narvik Fremover

https://www.fremover.no/nei-til-vindturbiner-i-narvik/s/5-17-903561