Munch, Strandmystikk 1897 fargetresnitt, Siri Fjeseth, 12.05.22, 2

«Nasjonal ramme» på nytt, – nå som EU-diktat!

Grafisk illustrasjon av Siri Fjeseth basert på Edvard Munchs tresnitt […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

9. juli 2022

Del:

Grafisk illustrasjon av Siri Fjeseth basert på Edvard Munchs tresnitt «Strandmystikk» (1897)


Tekst: Hogne Hongset, rådgiver for Motvind Norge


5300 høringsuttalelser mot «Nasjonal ramme» stoppet i 2019 Solberg-regjeringens plan for nye vindkraftverk. Mer enn tre år senere kommer omkampen, nå fra sittende regjering med EU i ryggen.

På sin første dag som ny sjef i NVE slapp Kjetil Lund 1. april 2019 utredningen «Nasjonal ramme» for vindkraft. Og det var ingen aprilspøk! 13 områder i Norge ble utpekt som spesielt egnet for å bli bygd ned med nye vindkraftverk. 11. april orienterte så Lund OED om at NVEs konsesjonsbehandling av nye vindkraftverk stanses til utredningen hadde vært på høring og politisk behandlet. Og høring ble det! 5300 høringsuttalelser fra hele landet slaktet forslaget så grundig at regjeringen 17. oktober 2019 så seg nødt til å skrote hele utredningen.

Senere har mye skjedd. Stortinget har innsett at det å frita vindkraftverk for kommunal reguleringsplan var et feilgrep. Du leste riktig. Stortinget vedtok faktisk i 2008 at vindkraftverk, det mest negative energitiltaket som kan tenkes, skulle være fritatt for krav om kommunal reguleringsplan. Konsesjoner gis etter energiloven, styrt av NVE og OED! NVE hevdet så fram til 2019, helt feilaktig, at kommunen ikke kunne nekte bygging når konsesjon var gitt. Nå skal kommunenes rolle styrkes, gjennom endring av plan-og bygningsloven. Men lovendringen kan ikke vedtas i Stortinget før en gang ut i 2023.

Stortinget har innsett at det å frita vindkraftverk for kommunal reguleringsplan var et feilgrep.

Likevel åpnet olje-og energiminister Terje Lien Aasland 8. april i år for at NVE kan restarte konsesjonsbehandling av nye vindkraftverk, når en kommune ønsker det. Begrunnelse: Vi må ha mer energi. Blant annet til hydrogenfabrikker, der opptil 70 prosent av energien forsvinner i prosessen fram til sluttbruk! Så nå kommer nok vindbaronene på banen med nye prosjekter. Norsk Vind, Fred Olsen, Njordr, Freyr og Zephyr står klare til å gå løs på det vi har igjen av verdifull villmarksnatur. Med Åslaug Haga i Norwea som pådriver mot politikerne.

Norsk Vind, Fred Olsen, Njordr, Freyr og Zephyr står klare til å gå løs på det vi har igjen av verdifull villmarksnatur.

Hva har så EU å gjøre med dette, jamfør overskriften? Det henger slik sammen: Bortfallet av russisk gass gjør at EU har lansert sin plan «REPowerEU: affordable, secure and sustainable energy for Europe». I denne planen, som er EØS-relevant og dermed aktuell for Norge, blir det lansert et «hurtigspor» for å godkjenne bl.a. nye vindkraftverk. Myndighetene skal også peke ut områder spesielt egnet for energiproduksjon («renewables go-to areas») der det ikke skal være nødvendig med konsekvensutredninger av enkeltprosjekter. Så nå kan NVEs «rammeplan» fra april 2019 dras opp av skuffen og skreddersys for å møte kravet fra EU!

Myndighetene skal også peke ut områder spesielt egnet for energiproduksjon («renewables go-to areas») der det ikke skal være nødvendig med konsekvensutredninger av enkeltprosjekter.

Olje-og energiminister Terje Lien Aasland har offentlig uttalt seg skeptisk til EU-planen, som ble lansert 18. mai. Likevel sendte han 9. juni planen på en rask høringsrunde i sommerferien: «Høring vedrørende forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet.» Fristen for å uttale seg er 8. august! Høringsdokumentene kan leses på OEDs hjemmeside. Vindkraft er ikke nevnt i overskriften, og heller ikke i høringsbrevet.

Fristen for å uttale seg er 8. august! Høringsdokumentene kan leses på OEDs hjemmeside.

Høringsbrevet er på norsk, og her stopper bruken av vårt språk. Alle dokumenter i saken er på engelsk! At vindkraft er omfattet av saken er ikke nevnt så lenge departementet skriver på norsk, og du må langt ned i de engelske vedleggene for å finne realitetene i saken når det gjelder vindkraft. Statsrådens skepsis stikker trolig ikke særlig dypt, når han ikke en gang sørger for at det som folk skal uttale seg om, presenteres på norsk. Det går an å spekulere på om det er tilfeldig.

At vindkraft er omfattet av saken er ikke nevnt så lenge departementet skriver på norsk, og du må langt ned i de engelske vedleggene for å finne realitetene i saken når det gjelder vindkraft.

For de som ikke tar tid til å grave i dokumentene selv, tas det med to sitater:

 «As it is urgent to accelerate the deployment of renewable energy
 projects, Member States should start as soon as possible to identify suitable land and
 sea areas and to prepare plans for particularly suitable areas («renewables go-to
 areas») 
 […]
 In the designated renewables go-to areas, renewable energy projects that comply with
 the rules and measures identified in the plan or plans prepared by Member States,
 should benefit from a presumption of not having significant effects on the
 environment. Therefore, there should be an exemption from the need to carry out a
 specific environmental impact assessment at project level in the sense of Directive
 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council24, with the exception of
 projects which are likely to have significant effects on the environment in another
 Member State or where a Member State likely to be significantly affected so requests.»

Kortversjon på norsk: I de «spesielt utpekte områdene» skal vindkraftprosjekter kunne godkjennes uten konsekvensutredninger, så lenge naboland ikke protesterer!

Nederst i «høringsbrevet» kan alle legge inn «høringssvar». Gjør det, og bidra til at antall høringssvar i 2019 blir slått. Krev at alle dokumentene blir tilgjengelige på norsk, og at høringsfristen blir forlenget ut året. Vi vant første runde, og vi kan vinne omkampen også!


Teksten ble først publisert i Stavanger Aftenblad.

Film: Christina Fjeldavli