Tone-Gatland-Kleppe-Ulriken-2-e1571133844129

Tone Gatland Kleppe -Ulriken

Nasjonal vardetenning 8. oktober 2020

Vardetenninga 2019 med 155 registrerte bål, bidro i stor grad til å gjøre det norske samfunn oppmerksom på folkeopprøret og Motvind.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

23. august 2020

Del:

Foto: Tone Gatland Kleppe

Vardetenninga 2019 med 155 registrerte bål, bidro i stor grad til å gjøre det norske samfunn oppmerksom på folkeopprøret og Motvind. Siden er det satt igang flere vindkraftprosjekter mens stadig nye prosjekt planlegges. Regjeringa har i sin Stortingsmelding om vindkraft varslet videre utbygging. Stortingets vedtak 19. juni varsler en endring, men krever oppfølging. Derfor gjennomfører vi Nasjonal vardetenning 2020.

Vi aksepterer ikke at NVE og OED selv skal granske egne vurderinger og vedtak og krever

  • full stopp i alle prosjekt som ikke er ferdigbehandlet i forvaltning og rettsapparat
  • uavhengig gransking av vindkraftregimet
  • en nøytral juridisk instans må vurdere om energiloven er anvendt riktig i disse konsesjonssakene.

Det er dette budskapet vi inviterer til å tenne varder for. De lokale gruppene kan supplere med banner og plakater om sine prosjekt og truede naturområder.

I 2019 organiserte Motvind en landsomfattende vardetenning med 155 registrerte bål kombinert med en markering foran Stortinget sammen med samiske organisasjoner.

I 2020 er truslene mot natur, samfunn og miljø større enn noen gang; utbygging av vindkraft og datasentra er de store truslene. Vi varsler fare og mobiliserer de som vil stå opp for natur og rettigheter til å slutte opp om nasjonal vardetenning. Motvind Norge inviterer til ny Nasjonal vardetenning torsdag 8. oktober 2020 kl 18:00.

Vi ønsker at hele Norge skal gløde i skinnet fra utallige varselbål. Dugnaden skal få presse, regjering, Storting, investorer, spekulanter, entreprenører og andre til å innse at vindkraft representerer politikk på ville veier, og at motstanden og mistilliten blant folket vokser fra dag til dag. Bålene skal skinne så sterkt at lyset når til Tyskland, og til Australia med.

Bli med og mobiliser til lokale vardetenninger på godt synlige og lett tilgjengelige plasser. Opprett gjerne arrangementer på Facebook med vandringer, vardetenninger og appeller, med videoopptak som deles. Husk påmelding (maks 200 personer).
Bålet bygges i samråd med grunneier og kommune, på lovlig og forsvarlig vis.
Ikke brenn bål direkte på svaberg eller steinvarder – da sprekker berget.
Husk å melde fra til brannvesenet om tid og sted.

Motvind Norge organiserer og legger navn og bål med koordinater inn i et eget Norgeskart.
Informasjon om Nasjonal Vardetenning 2020 blir lagt ut på Motvind.org og på Facebookgruppa Nasjonal vardetenning.
Les om Nasjonal vardetenning 2019

Påmelding til Nasjonal vardetenning 2020
Registrer bålet ditt med koordinater evt. beskrivelse av stedet, slik at vi vet hvor på kartet bålet skal registreres og med navn på lokal gruppe/ organisasjon og kontaktperson med navn, mobil og e-postadresse.

Kontakt
E-post: irene.gjellestad@gmail.com
Mobilnr.: 924 59 797
Messenger: Irene Njå-Gjellestad

Nye innlegg