Nasjonal vardetenning 8. oktober 2020

Vardetenninga 2019 med 155 registrerte bål, bidro i stor grad til å gjøre det norske samfunn oppmerksom på folkeopprøret og Motvind.