Nasjonal vardetenning 2021

Kraftspekulasjon med utbygging av vindkraft, overføringslinjer og eksportkabler er en alvorlig  trussel mot natur, samfunn og miljø. Vi varsler fare med nasjonal vardetenning for 3. år på rad. I 2019 hadde vi 155 registrerte bål. l 2020 ble hele 276 vardebål tent landet rundt. Hovedmarkeringa i 2021 blir torsdag 7. oktober kl 18:00.

Vindkraft er politikk på ville veier, løser ingen problem, skaper bare nye.  Vi tenner varder og krever

  • Uavhengig gransking – om lovverket er anvendt riktig i konsesjonssakene
  • Bråstopp – full stopp i alle prosjekt som ikke er ferdigbehandlet i forvaltning og rettsapparat
  • Ingen utsettelser –  av frister for idriftsettelse

Vi varsler fare med  bål, fakkeltog, appeller, banner og vandringer – det som passer.
Opprett lokale arrangementer på Facebook og del gjerne videoopptak og bilder. Bål bygges i samråd med grunneier og kommune, på lovlig og forsvarlig vis. Meld fra til brannvesenet om tid og sted. Ikke brenn bål direkte på svaberg eller steinvarder – da sprekker berget. For fakkeltog er det ikke nødvendig med varsel til brannvesen.

Påmelding til Nasjonal vardetenning 2021
Motvind Norge legger påmeldte arrangementer i et eget Norgeskart.
Påmelding til Anne-Grethe Selnes Skaug via sms til mobil 975 16 383 eller Messenger
med informasjon om:

  • koordinater ev. adresse
  • tid og sted
  • navn på lokal gruppe/ organisasjon
  •  kontaktperson med navn, mobil og e-postadresse

Nasjonal vardetenning 2019
Nasjonal vardetenning 2020