Naturen trenger verge

Motvind Norge krever at det opprettes en uavhengig miljøklagenemd.

Erfaringene fra vindkraftsaker viser at Norge ikke gir natur og miljø tilstrekkelig beskyttelse. Hvert år fattes det tusenvis av forvaltningsvedtak, og mange har store negative konsekvenser for naturen. Domstolskontrollen er fraværende.

Naturen er ikke etablert som eget rettssubjekt. Krav om obligatorisk vektlegging av natur i offentlige avgjørelser overholdes ikke, og i vurderingene om samfunnsnytte har naturen ingen prissatt verdi.

Vi mener at regjeringens forslag til endringer i konsesjonsordningen for vindkraft ikke er tilstrekkelig til å sikre at naturen får et bedre vern i framtiden. Vi trenger noen som tar ansvar på et nivå som er skjermet for grunneierinteresser og kommunepolitikere utsatt for profesjonell lobbyvirksomhet og som er drevet av nærsynte økonomiske prioriteringer.

Motvind Norge krever at det opprettes en uavhengig miljøklagenemd i Norge.