Motvind Norges arbeid handler om å bevare naturen for fremtidige generasjoner. Bildet viser Måkaknuten vindkraftverk. Foto: Kaare Finbak

– Nei, Motvind Norge er ikke en lobbyorganisasjon.

I løpet av få dager har både Ingvild Kjerkol (AP) […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

11. juni 2024

Del:

I løpet av få dager har både Ingvild Kjerkol (AP) og Nicolai Astrup (H) brukt begrepet «lobbyorganisasjon» om Motvind Norge. Det faller på sin egen urimelighet. Motvind Norge er en ideell organisasjon som er tuftet på frivillighet og folkelig engasjement, og det er viktig å skille mellom dette og hva en lobbyorganisasjon er.


En lobbyorganisasjon er ofte godt finansiert og har en klar økonomisk eller kommersiell agenda. De bruker gjerne betydelige ressurser og profesjonelle lobbyister for å påvirke politiske beslutninger til fordel for sine egne eller sine medlemmers interesser. Disse organisasjonene jobber aktivt og systematisk med politikere og andre beslutningstakere for å få gjennomslag for spesifikke saker. Fornybar Norge er et eksempel på en slik lobbyorganisasjon.

Motvind Norge derimot, er en ideell organisasjon basert på frivillighet og lokalt engasjement.

– Vårt hovedmål er å beskytte naturen og miljøet mot utbygging av vindkraft som vi mener har store negative konsekvenser. Motvind Norge drives av medlemmer og frivillige som brenner for naturvern, og organisasjonens arbeid er i all hovedsak basert på dugnadsinnsats og folkelig støtte. Motvind Norge har akkurat passert 20.000 medlemmer og har kun tre ansatte i administrasjonen, sier John Fiskvik, leder i Motvind Norge.

Motvind Norges arbeid handler om å bevare naturen for fremtidige generasjoner, og kjemper for saken gjennom opplysningsarbeid, lokale aksjoner og folkelig mobilisering.

-Vi har ingen skjult agenda eller kommersielle interesser, noe som klart skiller oss fra lobbyorganisasjoner, forklarer Fiskvik.

Naturvernforbundet og andre miljøorganisasjoner blir heller ikke kalt lobbyorganisasjoner, selv om de også jobber for å påvirke politiske beslutninger. Grunnen til dette er at deres arbeid er basert på ideelle prinsipper og frivillig arbeid, ikke på økonomisk vinning eller kommersielle interesser.

-Vi ber derfor om at man er mer presis i bruken av begreper som «lobbyorganisasjon» fremover og anerkjenner den viktige rollen ideelle, frivillighetsbaserte organisasjoner spiller i demokratiet vårt, sier John Fiskvik i Motvind Norge.