Illustrasjon-utenlandskabler-TU.no

Nei til North Connect

Illustrasjon: TU.no Norge har allerede mer enn nok kabelkapasitet til […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

12. mars 2020

Del:

Illustrasjon: TU.no

Norge har allerede mer enn nok kabelkapasitet til eksport av overskuddskraft fra det norske kraftsystemet. NorthConnect er kun et kommersielt prosjekt som ikke har noen betydning for vår forsyningssikkerhet. Den bidrar heller ikke til å redusere de globale CO2-utslippene.

Kabelen fører til økte strømpriser i Norge og vil øke presset for å bygge ut mer naturødeleggende vindkraft. Derfor må prosjektet stanses, sier talsperson i Motvind Norge Sverre Sivertsen.

Motvind Norge konstaterer at NorthConnect vil drive strømprisene i Norge opp og legge til rette for økt press for å bygge ut mer vindkraft i norsk natur.
1) Forsyningssikkerhet: NorthConnect har ingen betydning for vår forsyningssikkerhet
2) Eksport av overskuddskraft: Vi har allerede langt mer kapasitet mot utlandet enn det vi trenger for all tenkelig eksport
3) Klimaaspektet: NorthConnect gir ingen reduksjon av globale CO2-utslipp.
NorthConnect-prosjektet bør derfor ikke få konsesjon
 
Motvind Norges høringsuttalelse

NVEs vurdering av søknader fra NorthConnect sendt på høring

NorthConnect KS søkte i 2017 om konsesjon til en 1.400 MW likestrømskabel mellom Sima i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland. NVE sendte saka over til OED uten innstilling. Fristen for å gi uttalelse til OED om prosjektet gikk ut 10. mars, og  et overveldende flertall av innspillene er negative til å gi konsesjon til prosjektet

Seminar og fanemarkering mot North Connect

9. mars arrangerte Fellesforbundet, Industri Energi og flere LO-forbund  en stor mønstring der Jørund Nygård holdt innlegg for Motvind Norge.

Vi venter nå på Energi- og miljøkomiteens innstilling som er utsatt til 31. mars. Det gir departementet mer tid, men det bør være umulig for ei regjering å trosse stortingsflertallet, som nå ser ut til å samles om at norsk kraft skal brukes til å bygge industri i Norge. Beslutninga om NorthConnect handler ikke minst om at Norge skal fortsette å bruke fornybar kraft fra Norge for industri i Norge. Det ser ut til at stortingsflertallet ser det slik, og det forventes «rabalder» dersom regjeringa trosser Stortinget og gir NorthConnect konsesjon.