innvordfjellet

Foto: @Innvordfjellet

Nei til utsettelse av frist for Innvordfjellet

Foto: @Innvordfjellet I dag kom meldingen at fylkesutvalget i Trøndelag […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

3. mars 2020

Del:

Foto: @Innvordfjellet

I dag kom meldingen at fylkesutvalget i Trøndelag har stemt i mot at Zephyr skal få forlenget konsesjonen sin i Innvordfjellet. Stemmetallet gikk 8-7 i vår favør, partiene Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ønsket å gi forlengelse, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Rødt stemte i mot.

Dette er en viktig melding til NVE som nå skal behandle søknaden til Zephyr, og til alle som går i tanker om å bygge ut mer vindkraft i Norge: Motstand nytter.

Noen har jobbet i 15 -20 år mot dette vindkraftverket, og det er mange som har gjort en god jobb i å få frem dette vedtaket. Fylkesrådmannen i Trøndelag hører ikke til blant dem. Han skrev en innstilling med Arkivsak-dok 201842111-4, der konklusjonen er følgende:

  1. Trøndelag fylkeskommune går ikke imot søknaden til Zephyr AS.
  2. Fylkeskommunen oppfordrer NVE til å legge vekt på vertskommunenes holdning til saken.

Fylkesrådmannens begrunnelse er nesten like selsom som konklusjonen. Frasen som går igjen er at en utvidelse av fristen “ikke er urimelig”, og i møtet ble det argumentert med viktigheten av forutsigbarhet for næringslivet. 

Her er vi i Motvind Norge temmelig uenige. Vi mener denne saken er beheftet med så mange grove feil og mangler, og at det også er nødvendig med forutsigbarhet for lokalbefolkningen. Eller som Venstre sa det: Det er det å få en tillatelse med en frist som gir forutsigbarhet.

Så vi skrev et brev på 4 sider til fylkeskommunen i Trøndelag, der vi gjør rede for noen av argumentene vi har mot vindkraftutbyggingen i Norge generelt, og mot Innvordfjellet spesielt. Det skulle være lærerikt for flere å lese.

Vi angriper selve fundamentet for utbyggingen. Det at så mange viktige hensyn blir satt til side for å produsere det som er overskuddskraft i Norge. Det er ikke for forsyningssikkerheten Innvordfjellet og de andre vindkraftverkene blir bygget, det er for forretningsinteressene til bransjen. Da stiller vi spørsmål ved hjemmelen.

Mange har jobbet iherdig med underskriftskampanje, møter med politikere, avisinnlegg, osv. Det er veldig viktig motstanden foregår på flere plan, så blir den effektiv.

Endelig har altså motvinden kommet til Trøndelag fylkeskommune, og vi har tenkt det skal bli mange slike seire fremover. For Innvordfjellet er det en etappeseier, og det blir litt vanskeligere for NVE å utvide fristen, når de vet at de har fylkeskommunen i mot seg. Og så har de selv sagt, i brev av november 2019, at de skal stramme inn på praksisen med å gi utvidet frist for igangssettelse av anlegg utover 31.12.2021.

Høringsfristen for saken om utsettelse er satt til 6. mars, 2020. Motvind kommer til å svare. Vi kommer til å bruke mange av de samme argumentene vi her brukte mot Trøndelag fylkeskommune. De vil være like sterke når vi bruker dem i høringen til NVE. Forhåpentligvis vil vi få samme resultat der, som vi fikk i Trøndelag fylkeskommune.

Konklusjonen vil da være klar: Motstand nytter.

Video fra møte i fylkesutvalget 3. mars 2020. Saken behandles fra 02:00:50.

Fylkesmannens innstilling og saken ligger her.