Mjøs Persen – Steng strømleveransene til sokkelen!

Norges første oljeplattform i Barentshavet, Goliat, er drevet med strøm fra land. Andelen bruk av landstrøm økte fra ti prosent i 2005 til 30 prosent i 2019, og skal øke til 40 prosent i 2025, ifølge Rystad Energy. Foto: Eni

Motvind Norge ber statsråd Marte Mjøs Persen om å stenge leveransen av strøm fra land til installasjoner på norsk sokkel. Dette for å få ned strømprisene.

«Dette tiltaket vil være effektivt for å få ned strømprisene og må følges opp av kontroll med at kraftselskapene ikke øker eksporten tilsvarende for å opprettholde de høye strømprisene,» sier daglig leder i Motvind Norge, Stein Malkenes.

«Vi regner med at statsråden ønsker å bidra konkret, effektivt og hurtig til at folk flest og norsk industri kan få tilbake normale strømpriser.  Da må det settes i verk strukturelle tiltak som monner og som kan vare over tid», sier Malkenes.

Han legger til at når flere regjeringer over år år har liberalisert energisektoren og gjort fellesskapets vannkraft om til en salgsvare i et europeisk marked, vel vitende om at strømprisene ville øke, så må regjeringen gjennomføre strukturelle grep for å ta tilbake kontrollen over norsk energiforsyning, inkludert strømprisen.

«Motvind Norge forventer at statsråden vil vurdere gjennomføring av vårt forslag på en seriøs måte for å stabilisere strømprissituasjonen» sier Stein Malkenes.