Nok er for lengst nok! Årsmøte i Motvind Innlandet

Joe Bengtsson fra Torsby i Värmland fortalte om hvordan de gjennom kontinuerlig kontakt med kommunepolitikerne, hadde klart å stoppe planene om vindkraft i første runde. Foto: Helge Bakken

Motvind Innlandet ble stiftet 8. mars 2021. John Fiskvik var initiativtaker og et interimsstyre valgt over Teams. Selv om Norge var nedstengt pga. pandemien, har dette ikke vært til hinder for motstandskampen – tvert imot! Det har vært særdeles aktiv oppstart med et 30-talls banneraksjoner, derav 20 på veibru. Etter årsmøtet fortsetter Fiskvik ved roret og sammen med et solid mannskap.

Årsmøtet som gikk av stabelen 15. november på Elgstua i Elverum, var Motvind Innlandets første fysiske møte for medlemmer. I forkant av selve årsmøtet ble det arrangert et informasjonsmøte med gjester og innledere fra både norsk og svensk side av grensa.

Med «ryggen inn i Sverige»
Det foregår mye i Värmland. I august tok laget bannerstafetten over den stengte grensa, og 29. september var laget med på pressekonferansen «Nej til vindkraft i Höljes» i Torsby. Og tilsvarende var Joe Bengtson og Arne Söderbäck gjester på møtet i Elverum.

Årsmøtet var primært for å velge styre. Ordinært årsmøte vil bli arrangert innen utgangen av april 2022.
Det ble foretatt valg på leder, styret ellers ble valgt under ett. Styret består dels av noen fra interimsstyret og noen nye, og konstituerer seg selv.

Styret
John Fiskvik, leder
Siv Norheim, Nord-Odal (gjenvalg – 2 år)
Helge Bakken, Trysil (gjenvalg – 1 år)
Solveig Aunsmo, Trysil (gjenvalg – 1 år)
Inge Juvkam, Gjøvik (ny – 2 år)
Else Antonie Solvang, Lillehammer (ny – 2 år)
Turid Teigen, Elverum (ny – 1 år)
Varamedlemmer:
Berit Østmoen, Elverum, 1. vara (1 år)
Per Ove Utgaard Holberg, Hamar, 2.vara (ny – 2 år)

Variert program
Hogne Hongset dro gjennom en forståelig framstilling av en komplisert historie med foredraget «Vindkraftkrigen; Hvordan havnet vi i dagens uføre?»  Joe Bengtsson fortalte om hvordan de gjennom sin kontinuerlige kontakt med kommunepolitikerne i Torsby har fått stoppet planene om vindkraft i første runde. Arne Söderbäck deltok digitalt og fortalte om kampen for Ripfjället. John Fiskvik informerte om Motvind Norge, lokal motstand og om status og aktiviteter siden oppstart av Motvind Innlandet. Petter Johan Holth delte tanker rundt det å stå i kampen for Nord-Odal – Songkjølen og Engerfjellet. Bente Rudberg delte erfaringer fra kampen i Kjølberget, og Solveig Aunsmo fortalte om Motvind Innlandets rolle i bannerstafetten.

Det var 35 deltakere på informasjonsmøtet. Foto: John Fiskvik