Petter-sortland-ordforer-hoyanger

Nok er nok! Ordførarar rundt Sognefjorden

Seks ordførarar frå kommunar på nord- og sørsida av Sognefjorden gjekk hausten 2019 saman og skreiv brev til Zephyr sine eigarar, og til OED og Stortinget der dei kravde gjennomgang av deira innspel til nasjonal rammeplan.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

27. mai 2020

Del:

Foto: Paul S. Amundsen – bt.no

Seks ordførarar frå kommunar på nord- og sørsida av Sognefjorden gjekk hausten 2019 saman og skreiv brev til Zephyr sine eigarar, og til OED og Stortinget der dei kravde gjennomgang av deira innspel til nasjonal rammeplan.

Dei seks ordførarane er: Karstein Totland, H,  Gulen kommune, Hallvar Oppedal, Sp, Masfjorden kommune, Kjell Eide, Ap, Hyllestad kommune, Kjetil Felde, Sp, Fjaler kommune, Mathias Råheim, H, Gaular kommune og Petter Sortland, H, Høyanger kommune.

Dette for at eigarane av Zephyr skulle halda styr på eige selskap, og for at det politiske Noreg skulle vite korleis dette selskapet går fram.

Dei har ikkje fått svar på breva.

– Vi har KS på saka, dette er heilt uakseptabelt,  sei ordfører Sortland på telefon i dag.

Ordførere i seks kommuner rundt Sognefjorden krever respekt for nei-vedtak.

Les dei to breva
Brev til Zephyr As sine eigarar  om Oppmoding om solidaritet mellom kommunar i Norge i vindkraftsaker.

Brev til statsråden i OED og Stortinget om Krav om gjennomføring av våre uttalar til ”Nasjonal ramme for vindkraft på land”.

Nye innlegg