Kjølberget, Finnskogen – Motvind Norge

Nok

Av styreleder Eivind Salen Torsdag falt dommen Staten mot Haramsøya, […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

22. november 2020

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Torsdag falt dommen Staten mot Haramsøya, Makten mot enkeltmennesket, Storkapitalen mot lokalsamfunnet, Vindkraften mot Naturen, Pengene mot Livet. Resultatet? Knusende nederlag for Haramsøya, Enkeltmennesket, Lokalsamfunnet, Naturen og Livet.

Det er Nok nå.

I sak etter sak etter sak ser vi staten med Regjeringen og Regjeringspartiene setter alle muskler inn på å overkjøre all motstand, skremme den til taushet, usynliggjøre mennesker som lider, dysse ned skadene vindkraftutbyggingen gjør på landskap og natur. I Retten tar Statsmakten konsekvent utbyggers parti, og gjør det vanskelig for naboer og berørte å få prøvd sine rettigheter, om det er distriktsbefolkning, skogfinner eller sørsamer. 950 000 kroner må det vesle samfunnet på Haram betale, 1,7 millioner samene på Øyfjellet.

I Sirdal må den vesle kommunen ta kampen mot gigantiske franske Engie, som omsatte for 60 milliarder euro i fjor. Det dreier seg om støyavtaler, som giganten betaler berørte naboer, for å utholde støyforurensning over grensene i minst 25 år fremover. Fra Staten får ikke naboene mer hjelp enn ansvarlige statsråder, som offentlig sier disse avtalene er «helt greie». Vi er landet som fostret Arnulf Øverland, «du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv».

Rundt omkring i hele landet er det hundrevis og tusenvis og titusenvis som akkurat nå forsøker å få ivaretatt helt elementære rettigheter for seg og sine medmennesker. Det dreier seg om helse, om nattesøvn, om retten til friluftsområder, retten til å bli sett og hørt, og retten til å kunne drikke rent vant og kunne pusse tenner og vaske seg og huset i vann som ikke er skittent og skadelig. Fra Staten kommer ingen hjelp, derfra er det trenering, ulike etater som henviser til hverandre, ingen som vil ha den på sitt bord, ingen som tar ansvar.

Det er nok.

Vi i Motvind Norge mobiliserer absolutt alt disse dagene. Budskapet er at Regjeringen og Statsmakten er nødt til å ta hensyn til det folkeopprøret som nå velter frem fra distriktene. Det er Samfunnskontrakten som er brutt, Tilliten vårt herlige norske samfunn er bygget på, den at vi innbyggere i landet innretter oss etter beskjeder og lovverk fra en Stat som vil oss vel.

Men Haramsøya? Øyfjellet? Tysvær? Stadlandet? Tonstad? Vardafjell? Frøya? Finnskogen – med Kjølberget og Raskiftet? Guleslettene? Fosen?

De tar livene våre og nærområdene våre og husfreden og hytteidyllen, de tar det viktigste vi har i livet, og de sender regningen til oss! Det har vært litt Klondike-stemning, sier ridderen av vindkrigarkorset med sverd og diamant, som også er seksjonsjef for vindkraft i Norges vassdrag og Energidirektorat (NVE), i retten på Haramsøya. Alle våre arealer er åpnet for norske og internasjonale kapitalinteresser, alle andre hensyn har måttet vike, Staten har stått klar med alle sine muskler, for dem som vil stille seg i veien.

Motvind stiller seg i veien. For vi kan ikke ha en sånn Stat som dette her, det går ikke an å leve i et samfunn der tilliten er brutt. Vi kan ikke ha en statsforvaltning som vi ikke kan stole på, og som ikke vil oss vel. Vi kan ikke ha politikere og partier som sitter stille og lar dette skje, som er lojale til egne nettverk og egen karriere, og som ikke stiller opp for folket og landet de er valgt til å representere.

Helt konkret jobber vi nå mot Statsbudsjettet og mot Stortingsmeldingen, og mot partiene og politikerne. Budskapet renner rundt i elvene i landet, i blodet til menneskene som bor her, vi er fylt av det. Politikerne kan ikke være så ufølsomme og fjerne at de ikke skjønner det, kan ikke være så atskilt fra vanlige folks virkelighet at de ikke forstår hvilken trussel det er når drikkevannet ikke lenger er trygt, når eiendommen du har kjøpt ikke er beskyttet, når nærområdene dine kan bli gitt bort til utenlandsk storkapital som ødelegger dem og tjener litt penger på din bekostning, de neste tiårene.

Det er Nok. Vi sendte et brev til medlemmene i Energi- og Miljøkomiteen. Grei norsk, de kommer til å skjønne det. Det er 7 krav, 7 resolusjoner, vi tapetserer sosiale medier og alle steder vi har tilgang til, med dem, folk vet, og vil skjønne.  Naturen trenger vern, folk trenger rettssikkerhet, det er sånne elementære ting. Rett i brystet på dem.

Utbyggingene skal stoppe, og så granskes. Nye konsesjoner skal ikke gis. Vi sier det så det ikke er mulighet til forvirring. Det er Nok. Her er Motvind.