Noen av vindturbinene ved anlegget i Bjerkreim. Foto: Kaare Finbak

Norge kan droppe 3400 vindturbiner

En nylig publisert rapport viser at det er mulig å […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

21. desember 2023

Del:

En nylig publisert rapport viser at det er mulig å halvere energibruken i norske bygg innen år 2050. Dette tilsvarer strømproduksjonen til over 3400 store vindturbiner.

Rapporten er utarbeidet av Sintef og Skanska i regi av forskningssenteret ZEN. Allerede innen 2030 er det mulig å spare 13 TWh strøm med enkle tiltak, og innen 2050 hele 42 TWh, skriver Tor Helge Dokka (sjefsrådgiver i Skanska), Trond Simonsen (forskningssjef i Sintef) og Inger Andresen (professor ved NTNU) i denne rapporten. Men resultatene kommer ikke av seg selv. Fortsetter man med dagens mangel på virkemidler vil energibruken i bygningsmassen bare øke fremover.

– Vi fokuserer på å utnytte potensialet for energieffektivisering som et alternativ til vindkraft, og både forskning og byggindustrien bekrefter igjen fordelene ved dette, sier John Fiskvik, styreleder i Motvind Norge. 

En slik satsing på energieffektivisering av bygg kan frigjøre store kraftmengder raskt – på en konfliktfri måte. I tillegg får vi lavere energipriser og når også vedtatte klimamål.

– Vi oppfordrer regjeringen til å sette i gang en langt kraftigere satsing på energieffektivisering enn tilfellet er i dag. Vi mener det er alt for lite fokus på at et potensielt fremtidig kraftunderskudd i Norge kan avverges uten ytterligere utbygging av vindkraft, fortsetter Fiskvik.  

For å realisere dette potensialet, trengs politisk vilje og investeringer i form av subsidier. Ifølge rapporten anslås det at årlige subsidier på mellom 4 og 5 milliarder norske kroner vil være nødvendig for å oppnå besparelsene. Dette er mye mindre enn det vil koste å bygge tilsvarende mengde vindkraft – og da er ikke de sparte naturødeleggelsene tatt med i regnskapet.

Ifølge rapporten fra NTNU og Skanska er teknologien og systemene som kreves for å oppnå disse besparelsene allerede tilgjengelige. De forventer også at disse teknologiene vil bli både mer energieffektive og rimeligere i årene som kommer.

– Som en organisasjon som kjemper for naturvern og mot vindkraft, er Motvind Norge klokkeklare på at energieffektivisering er en sentral del av løsningen på Norges energiutfordringer. Nå må regjeringen komme på banen og ta de lavthengende fruktene, i stedet for å sette i gang store vindkraftutbygginger, avslutter John Fiskvik.  

 


 

Nye innlegg