Øyfjellet-og-Alta-energimeldingen

Øyfjellet vindkraftverk og Alta kraftverket. Ill. Bård S. Solem.

Norge trenger en energikommisjon

Figuren sammenstiller Alta vannkraftverk (1987) med planlagte Øyfjellet vindkraftverk i […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

2. september 2020

Del:

Figuren sammenstiller Alta vannkraftverk (1987) med planlagte Øyfjellet vindkraftverk i Vesterfjellan ved Mosjøen.
Alta vannkraftverk gir en regulerbar årsproduksjon på 0,70 TWh og medførte i sin tid neddemming av 3 km2 med påfølgende konsekvenser for blant annet reindrift.
Øyfjellet vindkraftverk vil gi en uregulerbar kraftproduksjon på 1,36 TWh. De direkte fysiske inngrepene utgjør ca. 3,5 km2, men anlegget vil fullstendig dominere 42 km2 (totaldominans) og dominere 117 km2 av fjellheimen. 81 km2 vil ha støynivå over 45 dB(A)Lden – som er grenseverdien for boliger og fritidshus – og 154 km2 vil ha støynivå over 40 dB(A)Lden som er grenseverdien for rekreasjonsområder. Anlegget vil påvirke reindrift og reintrekk i et 282 km2 stort område. Turbinanlegget vil være synlig fra alle omkringliggende fjellområder opptil 30 km avstand! Illustrasjon: Motvind Norge v/ Bård S. Solem

Vindkraftutbyggingen i Norge har kommet ut av kontroll. Den har ført til store konflikter rundt om i landet. I sak etter sak viser det seg at konsesjoner er gitt på feil eller sviktende grunnlag. Ofte mangler det varsling og høring av parter og interessenter. Konsekvensutredningene er overflatiske. Det mangler utredninger for konsekvenser for bl. a. folkehelse og forurensningsfare.

Til grunn for politikken foreligger det ingen analyser av de samfunnsmessige konsekvensene for landets økonomi, konkurrerende næringer, for naturmangfold og folks helse og livskvalitet. Regjeringens stortingsmelding om konsesjonssystemet for vindkraft gir ingen relevante svar på utfordringene. Norge trenger derfor en energikommisjon.

Motvind Norge har sendt innspill til Stortinget med forslag om opprettelse av en Energikommisjon og bedt om at innspillet fordeles til partigruppene slik at samtlige parti kan gjøre seg kjent med innholdet.

Norge trenger en Energikommisjon