crypto-blog-featured-image1

Norsk natur er rettsløs

Da den rødgrønne regjeringen fikk gjennomslag for Naturmangfoldloven i 2009 sørget de samtidig for at den ble «ufarliggjort» ved at forarbeidenes drøfting av et uavhengig miljøombud ikke ble videreført.

Forfatter:

Kronikker

Kategorier:

Publisert:

4. april 2020

Del:

Da den rødgrønne regjeringen fikk gjennomslag for Naturmangfoldloven i 2009 sørget de samtidig for at den ble «ufarliggjort» ved at forarbeidenes drøfting av et uavhengig miljøombud ikke ble videreført. Dessverre ses konsekvensene av dette i form av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) frie fortolkning av denne loven i vindkraftsaker, og i Kommunal- og moderniseringsdepartementets overkjørsel av naturhensyn i arealsaker. Resultatet av denne «kastreringen» av naturmangfoldloven bidrar til at naturen og mangfoldet taper.

Av: Tor Punsvik, mangeårig natur- & viltforvalter og styremedlem i La Naturen Leve.
Harvest, 04.04.2020

https://www.harvestmagazine.no/pan/norsk-natur-er-rettslos

Nye innlegg