«Det er ikke ofte at så mange vindkraftmotstandere er samlet», er Torbjørn Lindseths kommentar til gruppebildet som ble tatt av delegatene til Norske Samers Riksforbunds 76. årsmøte. Foto: Privat

Norske Reindriftsamers Landsforbund og Motvind Norge står sammen mot vindindustrien

Motvind Norge takker for tilliten vi ble vist da vi […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

21. juni 2023

Del:

Motvind Norge takker for tilliten vi ble vist da vi fikk delta på det 76. landsmøtet til Norske Reindriftsamers Landsforbund. Fremover vil vi samarbeide målrettet for å hindre vindkraftutbygging i reindriftsområder.

Fra Motvind Norge var det Torbjørn Lindseth som var representant. Han oppsummerer sitt inntrykk fra landsmøtet på denne måten: Årets landsmøte i Kautokeino viser med all tydelighet at kampen om areal er det viktigste. Det er mange distrikt som er pressa helt på tålegrensa når det gjelder arealbegrensning. Etter mange år med en sterk overkjøring- både fra kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning, er det mange steder at mulighetene for «normal» reindrift faktisk har opphørt. Svært få politikere har tatt dette på alvor. De fleste har fremma vekst som det eneste saliggjørende.

På toppen av alle inngrep, får vi nå et råkjør på «det grønne skiftet». Vi har allerede sett resultatet både på Fosen og i Øyfjellet. Og nå kommer trusselen om en enorm vindkraftutbygging for fullt i Troms og Finnmark. Store anlegg som Davvi, vil få katastrofale følger for reindrifta. Som Ravna Buljo Gaup fra distrikt 13 sa det: «Davvi er den største trusselen mot oss». Store selskap som Grenselandet, med blant andre Harald Dirdal i spissen, kjører en knallhard splitt- og hersktaktikk i disse områdene. Når de i tillegg har en politisk heiagjeng bak seg, skjønner vi at dette ikke er lett for de som skal stå imot presset.

Argumentet om mer vekst, og grønne fornybararbeidsplasser blir brukt som brekkstang. Men motstanden mot dette ranet er sterk i de samiske miljøene. Etter mange og gode samtaler med delegater til landsmøtet, er vi enige om at et tett og godt samarbeid mellom Motvind Norge og den samiske reindrifta vil stanse denne galskapen. Motvind Norge takker for den store tilliten vi ble vist, da vi ble invitert som gjester på det 76. landsmøtet til Norske Reindriftsamers Landsforbund.

 

Argumentet om mer vekst, og grønne fornybararbeidsplasser blir brukt som brekkstang. Men motstanden mot dette ranet er sterk i de samiske miljøene.

Nye innlegg