North Connect – Motvind utfordrer AP på Tinget

Illustrasjon: TU.no

23. april skal Stortinget stemme over om regjeringen ved statsråd Tina Bru skal få anledning til å legge saken om NorthConnect på vent uten realitetsbehandling, eller om regjeringen skal instrueres til å si nei til konsesjon.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har nå en gyllen anledning til å vise at man er på lag med industrien, industriarbeiderne og befolkningena i spørsmålet om konsesjon til NorthConnect. Vi håper AP benytter denne muligheten.

Motvind Norge sendte 14. april  brev til Aps Stortingsgruppe, les brevet her.