crypto-blog-featured-image1

NorthConnect er lønnsom for kraftbransjen – men ikke for Norge

NorthConnect-kabelen markedsføres som et positivt klimatiltak og et «samfunnsøkonomisk lønnsomt» prosjekt for Norge. Begge påstandene er feil.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

19. mars 2020

Del:

NorthConnect-kabelen markedsføres som et positivt klimatiltak og et «samfunnsøkonomisk lønnsomt» prosjekt for Norge. Begge påstandene er feil.

Av: Hogne Hongset
Nationen 19.03.2020

https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/northconnect-er-lonnsom-for-kraftbransjen-men-ikke-for-norge/