Nettkart-NORWEA6

NORWEA. Der alt henger sammen med alt

Når Øyvind Isachsen etter 14 år som leder i NORWEA nå går over til kommunikasjonsbyrået First House, må vi regne med at First House skal styrke seg på vindkraft, og at NORWEAs nettverk og politiske innflytelse skal forsterkes.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

30. november 2020

Del:

Fra Trønder Energi AS og Zephyr AS til First House AS

Av Dag Bremnes, Siri Fjeseth og Håkon Skau

Når Øyvind Isachsen etter 14 år som leder i NORWEA nå går over til kommunikasjonsbyrået First House, må vi regne med at First House skal styrke seg på vindkraft, og at NORWEAs nettverk og politiske innflytelse skal forsterkes.

Øyvind Isachsen sine uttalelser på NORWEAs nettsider gir tydelige signaler om hva han og NORWEA sitt fokus har vært og vil være:

– Høydepunktet i disse 14 år i vinden er innføringen av sertifikatsystemet og avskrivningsreglene som førte til Fosen-utbyggingen, som ble starten på denne nye utviklingen av stedbundne naturresurser i Norge. Samt å være en del av NORWEA-teamet som har jobbet med å få frem ny energiproduksjon i et land som man jo har inntrykk av bugner av naturresurser (…)

1.november 2020 uttaler han i E24:

– Slik jeg ser det ligger Norge langt etter, men med et skippertak kan vi få grepet noen av de forretningsmulighetene som ligger i det grønne skiftet.

First House presenterer sitt forhold til kundene på denne måten:

– Kundene søker råd hos oss når de står overfor virksomhetskritiske og komplekse problemstillinger, når de ønsker bistand i det daglige kommunikasjonsarbeidet, eller når de trenger hjelp til å håndtere helt spesifikke og akutte problemstillinger, som for eksempel kriser eller uønsket medieoppmerksomhet.

NORWEA er vindkraftbransjens egen interesseorganisasjon, og beskriver seg som en organisasjon som fremmer ny fornybar energi og sier vindkraft er nødvendig for Norge og verden. På nettsidene er de tydelige på at de jobber for å skape best mulig rammevilkår for vindkraftindustri. Utover dette skal NORWEA være et samlingspunkt for selskaper og andre som jobber for vindkraft.

Basert på informasjonen fra NORWEA og selskapets manglende vilje til å ta hensyn til de mange seriøse argumenter mot vindkraft, undersøkte vi hvilke relasjoner som finnes mellom NORWEA og andre aktører som jobber med og for vindkraftindustri. Når Øyvind Isachsen nå begynner i First House, viser det bare at First House har vært del av dette nettverket lenge. Og som kjent har regjeringen og First House nære relasjoner.

Nettverkskartet belyser nettverk og forbindelseslinjer og er et bidrag til økt innsikt om pådrivere for økt utbygging av vindkraft i Norge. Det er all grunn til å følge godt med aktørene og nettverket framover!

NORWEA https://norwea.org
First House https://firsthouse.no/kunder/

Kilder

Nye innlegg