skjermdump-debatten-fredrik-solvang-NRK

NRK Debatten om Vindkraft 4. juni

Mange har reagert, ikke minst på Tina Bru. Vi lar Odd Handegård oppsummere denne gang.

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

5. juni 2020

Del:

Foto: Skjermdump NRK debatten

Mange har reagert, ikke minst på Tina Bru. 
Statsråd Tina Bru hevdet at «en konsesjon ikke kan trekkes tilbake. En konsesjon er en rettighet.» Slik er det selvsagt ikke; konsesjoner kan og bør trekkes tilbake om: 

  • konsesjonen er gitt på feil grunnlag, i henhold til konsesjonsvilkåra
  • der er så graverende feil, at både utbygger og konsenasjonsgiver burde ha sett at vilkårene ikke er oppfyllt
  • der har kommet fram nye opplysninger i henhold til konsekvenser
  • saksbehandlingsfeil

Vi lar Odd Handegård oppsummere denne gang.

BRA «DEBATTEN»-PROGRAM I NRK OM VINDKRAFT

Det ble et godt og ryddig «debatten»-program i kveld på NRK under ledelse av Fredrik Solvang. Det skyldtes nok at problemstillingene i utgangspunktet ble begrenset dels av programlederen som verken ønsket en tradisjonell klimadebatt eller en debatt om vi har behov for vindkraften. Og ikke minst av forskningsleder Lars Gulbransen, Fritjof Nansens institutt, som på en pedagogisk måte fikk forklart at vindkraftutbygging behandles helt forskjellig fra all annen planlegging i Norge: Det er Energiloven, og ikke Bygningsloven, som fastlegger beslutningsprosedyrene, og her er det NVE og Energidepartementet som i praksis ganske suverent kan overse alle lokale interesser.

Ellers var det med mange deltakere fra kommuner som blir berørt: Fra Nord-Odal, Tysvær, Egersund, Haramsøy, fra Reindriftsamene og fra KS som på hver sin utmerkede måte illustrerte de lokale problemstillingene. De administrative myndighetene og energistatsråden var også med, uten at de fikk sagt stort annet enn at de fleste vindkraftutbygginger (unntatt utbyggingen i Tromsø) var gitt konsesjon etter positive (men eldgamle) vedtak i alle kommuner. Dette ble bare et «økseskaft», fordi protestene nå dreier seg om de store endringene som har skjedd fra gamle konsesjonsplaner til faktisk utbygging. Endringene er så store at kommunene nå krever ny saksbehandling – helst etter Bygningsloven.

Til slutt ble det en bedrøvelig debatt mellom fire politikere, der det eneste som vil bli husket var debatten mellom Frps Sylvi Listhaug og Aps Else-May Norderhus der sistnevnte (dessverre) slo fast at Ap ikke ville støtte et forslag om lokalt veto mot vindkraftutbygging og der hun spurte – og ikke fikk noe svar – på hvorfor Frp nå går inn for votorett når Frp kunne ha ordnet dette mens partiet (i en årrekke) satt med energistatsråden.

Mange flere sider av vindkraftsaken kunne naturligvis ha vært tatt opp, men tida ble knapp, og det kommer sikkert nye program til høsten. De eneste som skeiet ut i forhold til programleders restriksjoner var MDGs Hjermstad (som gjerne ville ha snakket mer om klimaet) og statsråd Bru som fikk slengt inn en replikk helt på slutten:

– Det er viktig å huske på at vi bygger ikke vindkraft for gøy. Vi gjør det for å få strøm og fordi det er ønskelig med mer fornybar energi fra et bredt politisk flertall. Det er et nasjonalt hensyn å sikre at  vi har kraftutbygging

Akkurat den myten kan selvfølgelig bli tema for en ny debatt – og den kommer nok.

Hele programmet kan sees her.

Nye innlegg