Lunde-Håvard-Eggen

NVE ga ny frist for Havsul 1

Mens samfunnet har tilnærma portforbud og like før påskeferie, er bransjen, NVE og OED på krigsstien. Det ser ut til at det er Vestlandet og Mørekysten som er målet. Haramsøy og Stadlandet kom tirsdag.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

27. mars 2020

Del:

Fotograf: Håvard Eggen

Mens samfunnet har tilnærma portforbud og like før påskeferie, er bransjen, NVE og OED på krigsstien. Det ser ut til at det er Vestlandet og Mørekysten som er målet. Haramsøy og Stadlandet kom tirsdag. Nå er Havgul AS ute igjen med prosjektet Havsul 1 utenfor Runde og Nordøyan i Ålesund kommune. Og NVE har gitt utvidet frist for idriftsettelse.

Dette er direkte uansvarlig! Havsul 1 er planlagt i det viktigste gyteområdet for en av verdens største fiskeressurser, norsk vårgytende sild. John Myklebust, leder i Motvind nordvest er opprørt.

Prosjektet er planlagt for nært land til å benevnes som offshore. Datagrunnlaget er dessuten kraftig forelda. Sjøfuglbestanden er i dag på et kritisk nivå. Her trengs helt nye og oppdaterte kunnskaper. Tor Amund Røsberg som er naturforvalter i Ålesund er klar i sin tale.

Konsesjonen er tolv år gammel og konsekvensutredningene ennå eldre. Forvaltning og inngrep basert på forelda beslutningsgrunnlag er ikke bærekraftig og denne praksisen må bringes til opphør.

Klart – dette skal ankes. Bare å få på seg sjøstøvler og arbeidshansker.

Les mer her:
200704080-130 Havgul AS – Vedtak om utvidet frist for idriftsettelse fra NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat.