crypto-blog-featured-image1

NVE innrømmer indirekte at konsesjonssystemet har vært for dårlig

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå lagt fram forslag […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

19. mai 2022

Del:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå lagt fram forslag om nye krav og prinsipper for konsesjonsbehandling av vindkraft på land. «De nye kravene vi foreslår vil styrke og forbedre konsesjonsprosessen», sier NVE.

Motvind Norge har hele tiden sagt at det har vært mye dårlig i konsesjonssystemet for vindkraft. Nå innrømmer NVE det også.

Disse tiltakene for å styrke konsesjonsprosessen viser meget tydelig at det vi i Motvind Norge har sagt og kjempet for, har vært helt på sin plass. Gjennom å presentere mange nye, og det de selv kaller bedre, punkter innrømmer NVE at arbeidet med vindkraft tidligere har vært for dårlig. (De innrømmer det selvfølgelig ikke, men alle vi som leser ser jo at dette ikke kan kalles annet enn en innrømmelse).

Her er en liste over hva NVE foreslår av forbedringer. Og samtidig er det en liste over det vi utallige ganger har påpekt som feil som er gjort i de 67 konsesjonene som er gitt.

NVE legger vekt på at det skal bli

  1. mer hensyn til konsekvensene for miljø og naboer
  2. grundigere utredninger
  3. nye standardvilkår som minimumsavstand til bebyggelse,
  4. maksimal høyde for vindturbinene
  5. kortere frist for utbygging
  6. nye prinsipper for bruk av for- og etterundersøkelser
  7. en prosess for nedlegging av vindkraftverk
  8. flere og mer saksspesifikke krav til konsekvensutredning og krav til hvilke metoder som skal benyttes
  9. krav til temaer som samfunnssikkerhet, folkehelse og naturmangfold
  10. frist for å sende inn detaljplan og bortfall av konsesjon dersom fristen ikke overholdes.

I tillegg skriver NVE tydelig at det er for lite kunnskap om effektene av vindkraft, og at det må forskes og undersøkes på virkninger og effekter. En viktig innrømmelse fra forvaltningsinstitusjonen som har latt investorer ødelegge mer natur på seks år enn noen annen virksomhet i Norge noen gang har gjort. Altså uten å ha kunnskap om effektene.

NVE har også foreslått en saksbehandlingsprosess for nedlegging av vindkraftanlegg. Dette temaet har man jo ingen erfaring med i Norge. Men fra Motvind Norge sier vi at det er bare å sette i gang med disse prosessene umiddelbart. Stopp utbyggingen av Øyfjellet og fjern anlegget. Fjern de to anleggene på Fosen som Høyesterett har sagt ikke har gyldig konsesjon. Ta ned anlegget på Haramsøya og la folket få tilbake fjellet, la fuglene få tilbake sitt verneområde. Ta ned anlegget i Tysvær og gi naboene nattero. Fjern alle de anleggene som bare står, og ikke fungerer mer en deler av tiden, f eks Frøya og Sørmarkfjellet. Sånn kan vi fortsette med rekken av anlegg som er bygd uten at de nye hensynene og kravene har vært inne i bildet.

Er Motvind Norge fornøyd med de nye prinsippene og kravene, som i stor grad besvarer ting vi har sagt utallige ganger? Vi er nok ikke det. De to viktigste temaene er naturverdi og folkehelse. Vi mangler tiltro til at natur ikke vil bli ødelagt, og til at folk ikke kommer til å bli plaget av vindkraftanlegg. NVE vil ofre natur og NVE vil ofre turområder, stillhet og tilhørighet. Bare det at NVE vil skrive litt mer om det først.

Ut fra en samlet vurdering er ikke fordelene med dette nye konsesjonsregimet større enn ulempene.