Artikkel om støy i Tysvær, 25.01.23

NVE må rydde opp i Tysvær

Helt siden åpningen av vindkraftanlegget i Tysvær høsten 2021, har […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

25. januar 2023

Del:

Helt siden åpningen av vindkraftanlegget i Tysvær høsten 2021, har folk i området vært plaget av støyen fra turbinene. Haugesund avis setter nå saken på dagsorden. Grafisk design: Siri Fjeseth

Støy fra vindkraftanlegget i Tysvær går på helsa løs for folk i området. Tysværs ordfører, Sigmund Lier, har nå tatt direkte kontakt med Kjetil Lund, som leder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Også Motvind Tysvær ber NVE rydde opp.

Tekst: Motvind Tysvær


Umiddelbart etter at Tysvær vindkraftverk ble satt i drift høsten 2021, ble folk som bor i nærheten plaget av støy med påfølgende negative helsekonsekvenser. Både Motvind Sørvest, Motvind Tysvær og et høyt antall privatpersoner som er bosatt i området, har gjentatte ganger klaget på dette til de konsesjonsgivende myndighetene Olje- og energidepartementet (OED) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I tillegg er det sendt klager til Tysvær kommune og til utbyggeren Tysvær vindpark AS. Så langt har det vært nytteløst å klage, til tross for at støyplagene er godt dokumenterte.

Så langt har det vært nytteløst å klage, til tross for at støyplagene er godt dokumenterte.

Haugesund avis går nå grundig til verks for å opplyse om støyproblematikken. 20. januar skrev avisen blant annet om en familie som ble utsatt for «kraftig during helt inn i stua» i julehelgen. Familien bor tre kilometer fra nærmeste vindturbin. Motvind Tysvær har fått innsyn i flere av klagene som er sendt til NVE. «Det høres ut som vi bor rett ved siden av en flyplass, og støyen er ikke bare ute, den er inne også», skriver et ektepar. Helsekonsekvensene skildrer ekteparet slik: «Utrolig slitsomt. Hjertebank, hodeverk, dårlig søvn og stress er vår hverdag etter at turbinene kom». I en klage som er sendt til Tysvær kommune 5. januar, sammenlignes turbinstøyen med lyden fra «lavtflyvende fly» som kan høres konstant, både innendørs og utendørs.

«Det høres ut som vi bor rett ved siden av en flyplass, og støyen er ikke bare ute, den er inne også»

«Vi ble lovet kommunikasjon, dialog og et nytt møte med informasjon. Ingenting av dette er innfridd og vi blir møtt med en kald skulder», sier Hildegunn Flengstad, som er styreleder i Motvind Norge, til Haugesund avis. «Meldingene har strømmet på, også fra folk som ikke har klaget før. Det dundrer, svisjer og durer og sånn har det holdt på i ukesvis», skriver hun i en klage adressert til ordfører Sigmund Lier og kommuneoverlegen.

Leon Notkevich, som er daglig leder i Tysvær vindpark AS, innrømmer for avisen at det har vært store støyproblemer. Notkevich hevder at støyen skyldes en programmeringsfeil. Denne feilen ble angivelig ikke oppdaget før naboene til vindkraftverket kom med omfattende klager, noe som viser at konsesjonæren i utgangspunktet ikke har hatt oversikt over støyen fra vindkraftverket. Nå hevder Notkevich at problemet er løst, men folk som bor i nærheten opplever det helt annerledes. Mange mener at støyen er verre enn noen gang. Ifølge Haugesund avis har Tysvær-ordfører Sigmund Lier nå henvendt seg direkte til Kjetil Lund, som er direktør for NVE. Ordføreren har invitert Kjetil Lund til å besøke Tysvær slik at NVE-direktøren selv kan få erfare problemet på nært hold. Videre har ordføreren bedt Lund om å stanse enkelte av turbinene.

Ordføreren har invitert NVE-direktøren til å besøke Tysvær slik at han selv skal få erfare problemet på nært hold.

«Som kort fortalt i går sliter flere av Tysvær sine innbyggere med sterkt utfordrende støybilde fra vindturbiner. Jeg får meldinger om at enkeltpersoner blir syke med hodepine og kontinuerlige pipelyder i ørene. Flere personer opplever at kroppen vibrerer. Livskvaliteten deres er sterkt redusert, og enkeltpersoner blir påført lidelser som gjør hverdagen svært vanskelig», skriver Sigmund Lier i sin henvendelse til Kjetil Lund.

Også rådmannen og teknisk sjef i Tysvær kommune har tatt fatt i støyproblemet. «Tysvær kommune følger opp problemstillingen med støy fra Tysvær vindpark etter forurensingsloven og folkehelseloven», sier teknisk kommunalsjef Asbjørn Moe til Haugesund avis. En representant for NVE er sitert med følgende respons til dette: «NVE er godt kjent med at naboer og omgivelsene ved Tysvær vindkraftverk melder om støy fra vindkraftverket. Vi har forståelse for at dette er belastende, og har bedt Tysvær vindpark redegjøre for status og hva de gjør for å avhjelpe situasjonen».

«Tysvær kommune følger opp problemstillingen med støy fra Tysvær vindpark etter forurensingsloven og folkehelseloven»

Slik Motvind Tysvær ser det, er det svært beklagelig at NVE så langt ikke har gjort noe for å dempe støyen fra Tysvær vindpark AS. Motvind Tysvær har i et brev til NVE datert 20. januar på nytt bedt NVE pålegge stans av alle de turbinene som medfører støy- og helseproblemer for naboer til vindkraftverket.


Nye innlegg