Brosjyre med hånd, crop1

Ny brosjyre fra Motvind Norge

Frivillige i Motvind Norge har utarbeidet en brosjyre som du […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

16. mai 2022

Del:

Frivillige i Motvind Norge har utarbeidet en brosjyre som du fritt kan laste ned og dele videre. Foto: Jannicke Røhmen


Frivillige i Motvind Norge har utarbeidet en ny, informativ brosjyre på vegne av organisasjonen. Nå trenger vi din hjelp til å spre brosjyren! Blir du med på dugnaden?

Det er selvfølgelig mange ting man kan gjøre for å spre kunnskap og engasjement i vindkraftsaken. Én ting du kan gjøre, er å printe ut den nye brosjyren som frivillige i Motvind Norge har utarbeidet og spre den videre der hvor du ferdes. For eksempel kan du legge igjen noen eksemplarer neste gang du sitter på et venterom. Det går også an å stappe brosjyrer inn i lomma på setet foran deg når du reiser kollektivt, eller dele dem ut til forbipasserende i forbindelse med offentlige markeringer mot vindkraft. Send oss gjerne flere forslag til hvordan brosjyren kan deles, gjerne med illustrasjoner, slik at vi kan inspirere hverandre. Du finner brosjyren her:

Vi ser at politiske krefter spiller på lag med markedskreftene på en måte som forringer livskvaliteten og svekker økonomien til folk flest. Dette spillet vil vi bryte, og vi må være mange for å klare det.

Den norske satsningen på vindindustri har ført til store naturødeleggelser, en lang rekke lovbrudd, tap av eiendomsverdi og helseplager. Satsningen møtte en storm av protester da den første nasjonale rammen for vindkraftutbygging ble lansert i 2019. Myndighetene forsøker seg nå på nytt med en satsning som vi i Motvind Norge velger å omtale som Nasjonal ramme 2. Vi ser at politiske krefter spiller på lag med markedskreftene på en måte som forringer livskvaliteten og svekker økonomien til folk flest. Dette spillet vil vi bryte, og vi må være mange for å klare det. Meld deg inn i Motvind Norge (her) og delta gjerne i den pågående dugnaden med å spre saklig informasjon!


I brosjyren er det en QR-kode som du kan bruke for å melde deg inn i Motvind Norge og betale for medlemskapet med Vipps. Før betalingen må du registrere deg med navn og kontaktinformasjon. Det går også an å melde seg inn via nettsiden, her.