Oyfjellet-galleri-6

Ny skandale i Øyfjellsaka

NVE har 19.5.2020 oversendt klagene til OED “NVE har mottatt seks klager på vedtakene fra 18.12.2019. Motvind Norge og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt har i tillegg bedt om utsatt iverksettelse av vedtakene."

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

20. mai 2020

Del:

Foto: Ole Henrik Kappfjell

NVE har 19.5.2020 oversendt klagene til OED
“NVE har mottatt seks klager på vedtakene fra 18.12.2019. Motvind Norge og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt har i tillegg bedt om utsatt iverksettelse av vedtakene.»

NVE besluttet 08.01.2020 og 18.02.2020 å ikke utsette iverksettelsen av vedtakene på grunn av klagene fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Motvind Norge.

NVE mottok klage med begjæring om oppsettende virkning på vedtak av 08.04.2020 fra Øyfjellet Wind AS. OED besluttet å utsette iverksettelsen av vedtaket fra 08.04.2020 i beslutning fra departementet 16.04.2020.

Flere klagere ber også om at vindkraftverket ikke bygges og at konsesjonen trekkes tilbake. Alle klagene er gitt innen klagefristen. NVE mener alle klagerne har en geografisk eller tematisk tilknytning til vedtakene. Mange av klagene har like eller tilsvarende klagegrunner. NVE har derfor tatt alle klagene til klagebehandling uten en nærmere og inngående vurdering av rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven (fvl.) § 28. NVE har forberedt klagene i tråd med fvl. § 33.

«Vi kan ikke se at noen av klagene gir grunnlag for å endre våre vedtak fra 18.12.2019 og 08.04.2020. Klagene oversendes derfor til OED for endelig avgjørelse.”

Les NVEs brev her 
Les om Øyfjellsaka her

Nye innlegg