Vardafjellet friluftsliv dominans

Nye kart – større konsekvenser

Motvinds kart viser at de faktiske konsekvensene for Vardafjell er mye mer […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

14. februar 2020

Del:

Motvinds kart viser at de faktiske konsekvensene for Vardafjell er mye mer omfattende enn de som er framkommet i konsesjonsprosessen. NVE har avvist alle klager og vil ikke kreve forbedring av dårlige og uklare vilkår i konsesjonen. Nå er alle spente på hva statsråd Tina Bru gjør med Vardafjellsaka og med vindkraftregimet. 

Turbinene på Vardafjell er bare 10 km fra Sandnes sentrum. Sumbelastninga fra vindkraftverket vil trolig redusere livskvalitet, helse og boligverdi for svært mange innbyggere. «Ytre dominanssone» (10x turbinhøyden) strekker seg over hele fjellet og langt ut i kulturlandskapet og boligbebyggelsen. Store områder får  støynivå over 40 dB(A)Lden (grønn sone).Turområdet blir totalt dominert av turbiner og inngrep, og «indre dominanssone» (3x turbinhøyden) får en industriell karakter.

Motvind Norges kart viser anleggsveien og inngrepsgrensa som ligger 10 m utenfor skjæringer og fyllinger (opptegnet etter detaljplankart datert 5.2.2020). Fysiske inngrep utenfor denne skal ikke forekomme. Erfaringene fra bl.a Frøya er at sprengstein blir slynget 100-200 m ut i terrenget, noe utbygger mener er «normal sprenging».

Se beskrivelse av Vardafjell vindkraftverk her


Illustrasjoner: Bård S. Solem, MOTVIND Norge


Nye innlegg