Nytt styre i Motvind Sjonfjellet

Årsmøtet foregikk via Teams med ca. 30 deltakere. Arnt-Ivar Lillevik ble valgt som leder og roste interimsstyret ved Merete Liberg, Hilde Næstby og Eli Karin Vandbakk, for innsatsen. Lillevik er strålende fornøyd med det første årsmøtet og med teamet han har med seg videre: Merete Liberg fra interimsstyret, som også er nestleder i Motvind Norges landsstyre. Øvrige styremedlemmene er Hilde Sletten fra Hemnes, Monica Strand fra Utskarpen og Knut Samson Alne fra Nesna. Årsmøtesakene ble vedtatt enstemmig med noen tilføyelser.

Interimstyret har etablert et solid nettverk rundt Sjonfjellet i forhold til fagkompetanse, politiske miljø, andre organisasjoner, og ikke minst engasjerte vindkraftmotstandere og medlemmer. Interimstyret har stått i spissen for utdeling av 12 000 informasjonsbrosjyrer, folkemøter, punktdemonstrasjoner og stands, har sendt leserbrev og pressemeldinger til lokale og regionale media, har henvendt seg til ordførerne i Nesna og Rana for å få presentere konsekvensene av en nedbygging av Sjonfjellet i kommunestyrene, har vært medarrangør i kunstutstilling på Nesna og Mo i 2020 med tema “Bevar Sjonfjellet” og har arrangert to vellykkede nasjonale markeringer på Sjonfjellet med godt oppmøte. Motvind Sjonfjellet har egen nettside – se her.

Folkeopprøret mot vindkraft bare tiltar i styrke, og Den Norske Turistforenings meningsmålinger viser at et flertall i befolkningen er mot vindkraft. Nordland fylke har et stort kraftoverskudd og kan levere mer enn dobbelt så mye kraft som Freyr AS sin batterifabrikk har behov for, om den blir realisert. Batterifabrikken brukes som brekkstang for å få vindkraftverk på Sjonfjellet. Det er helt unødvendig å ødelegge natur og naturmangfold på Sjonfjellet og å utsette befolkninga på Nesna og i Utskarpen for forurensning med utslipp av giftige forbindelser, mikroplast og støy. Den visuelle forsøplingen vil få store konsekvenser for turistnæring og bolyst, og sist, men ikke minst, vil nedbygging av Sjonfjellet ødelegge for en allerede hardt presset reindrift.

Informasjon vil derfor være fokusområde for Motvind Sjonfjellet. Motvind Sjonfjellet vil under ledelse av Arnt-Ivar Lillevik være aktiv og tilstede på mange plan i året som kommer.

Motstanden mot vindkraft blir et viktig tema i valgåret 2021. Motvind Norge gratulerer og ønsker Motvind Sjonfjellet lykke til!