Okla, Stad, Stadlandet, Vestkapp, Vindkraft, Falck, Landemerke, Natur
Stadlandet, Vestkapp

OED gir ingen hjelp til Stadlandet – Falck Renewables får gjøre som de vil

Av styreleder Eivind Salen 157 klager gjør ikke noe inntrykk. […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

11. juni 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

157 klager gjør ikke noe inntrykk. Italienske Falck Renewables får støpe 500 kubikkmeter betong i turbinfundamentene på Stadlandet som de vil.

Det er fredag. Dagen for å sende ut ubehagelige nyheter i statsforvaltningen. Og vindkraften svikter ikke. Olje og Energidepartementet (OED) fortsetter sin selvutnevnte rolle i å være vindkraftens forlengede arm inn i statsapparatet, og i å overstyre alle andre myndigheter.

Vedtaket om å avvise alle klager på endringene kom i dag. Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) gav Falck Renewables lov til å endre fundamentene 26. mars i år, som om det var en bagatell av en endring. Saken var ikke ute til høring. Og italienerne fikk aldri noe spørsmål om hvorfor i all verden dette ikke var utredet og løst på forhånd? Utbygger slipper unna med løgnen om at «dette kunne de ikke vite før de kom opp på toppen, og begynte å grave».

Vindkraftutbyggingen i Norge, med det ran av norsk natur og landskap det fører med seg, har gjort folk rasende på den norske stat som gang på gang på gang står side om side med de gigantiske næringsinteressene bak vindkraften, og ikke på lag med landet de er satt til å forvalte og beskytte. Få steder er raseriet større enn på Stadlandet. Det er et ikonisk landskap som ødelegges for 5 turbiners skyld, en bagatell av en kraftproduksjon. Og utbygger er et selskap som har stått på kundelisten til den sicilianske mafiaen.

foto: Jan Gunnar Berg

Norske energimyndigheter kunne bare sagt nei til forespørselen om å endre turbinfundamentene. De kunne bare tatt noen av de 157 godt begrunnede klagene til følge. I stedet bruker det kongelige norske Olje og Energidepartementet plass på å få med formuleringer som: «Stikkprøver tilsier at en rekke av klagerne ikke har rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven § 28 første ledd, (…)»  

Departementet finner videre ingen grunn til at saken skulle vært sendt på høring. I følge vindkraftens olje og energidepartement er det bare grunneiere og tiltakshaver som er direkte berørt av at 500 m2 betong blir sprengt ned i fjellet for fem turbiner på det ikoniske fjellplatået Stadlandet er. Videre benytter de standardformuleringen sin om at høringer uansett ikke har betydning for vedtaket, og etterlater et inntrykk av at kun det vindkraften og utbyggerne ønsker har betydning for vedtak i vindkraftsakene.

Vi har et desperat behov for å få vårt eget departement tilbake i vår kontroll. De skriver at endring av fundamenttype skyldes at «fjellfundamentering ikke lar seg gjennomføre, da det er mer løsmasser i grunnen enn tidligere antatt». Men NRK Vestland har i denne saken vist at det er nøyaktig så mye løsmasser i grunnen som antatt. Og det burde Falck Renewables vite.

Sånn blir 157 fortvilte klager parkert. Opplysningene fra utbygger Falck Renewables legges kaldt og ukritisk til grunn, de får ødelegge Stadlandet som de vil. Norsk forvaltning og norsk myndighet er lammet. Vindkraften får ta seg til rette, uerstattelige verdier går tapt. Vi sitter her.

Og gir oss aldri.

*

Lenker og vedlegg

04.05.2009 Financial Times: https://www.ft.com/content/feddb08c-38cd-11de-8cfe-00144feabdc0

28.05.2021 NRK Vestland: https://www.nrk.no/vestland/fant-ikkje-fast-fjell-til-vindkraftanlegg-_-her-er-teikningane-dei-burde-sett-1.15509991


Vedtaket fra OED

210611-OED-Okla-vindkraftverk-Klage-på-vedtak-om-endret-turbinfundament-14907Last ned


Motvind Norge