Olje- og energidepartementet (OED) foreslår å hemmeligholde prosesser som har med den pågående havvindsatsningen å gjøre. Grafisk design: Motvind Norge

OED vil hemmeligholde informasjon om havvind

Motvind Norge advarer på det sterkeste mot Olje- og energidepartementets […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

30. september 2023

Del:

Motvind Norge advarer på det sterkeste mot Olje- og energidepartementets forslag om endringer i forskrift til offentlighetsloven og forskrift til havenergiloven.

Tekst: Motvind Norges havvindutvalg

Nylig ble det kjent at Olje- og energidepartementet (OED) foreslår å hemmeligholde prosesser som har med den pågående havvindsatsningen å gjøre. Forslaget ble offentliggjort i form av en høring som ble publisert 25. september, med høringsfrist 13. oktober. Av høringsforslaget fremgår det at OED ønsker å forandre både offentligforskriften og havenergiforskriften slik at offentligheten ikke skal få innsyn i søknader om arealtildeling og konsesjoner.

Hensikten med hemmeligholdet skal være å minske arbeidsbyrden for ansatte i OED. «Departementet antar […] at taushetsbelagte opplysninger trolig vil utgjøre den vesentligste delen av dokumentene» og oppfatter det som «urimelig arbeidskrevende for departementet å skille ut den taushetsbelagte informasjonen». Allerede i dag er det en del informasjon som offentligheten ikke har krav på å få innsyn i. Hensikten med OEDs forslag er altså å redusere et allerede avgrenset innsyn. Hvis OEDs forslag vedtas, vil energimyndighetene kunne dele ut mange hundre milliarder kroner i offentlig støtte til private aktører uten at det offentlige får innsyn i grunnlaget for dette.

Hvis OEDs forslag vedtas, vil energimyndighetene kunne dele ut mange hundre milliarder kroner i offentlig støtte til private aktører uten at det offentlige får innsyn i grunnlaget for dette.

Både for miljøorganisasjoner og for interesseorganisasjoner er det nødvendig å ha innsyn i søknader om havvindutbygging, gjennom hele prosessen. Opplysninger om plassering og utforming, samt beskrivelser av miljøtiltak, må derfor være tilgjengelige for offentligheten. Uten disse opplysningene vil aktører i bransjen få mye friere spillerom, noe som kan gå på bekostning av andre næringsinteresser og på bekostning av miljøet. Havvindbransjen er sikkert tjent med en slik utvikling, men det er ikke det norske demokratiet.

Motvind Norge advarer på det sterkeste mot at det gjøres innskrenkninger i dagens innsynrett, og vi går derfor imot Olje- og energidepartementets forslag om endringer i forskrift til offentlighetsloven og forskrift til havenergiloven.

Her kan du lese Motvind Norges høringsinnspill til saken.

Nye innlegg