2DF03C06-E3F5-4E7C-8C73-3445E96A7A34

Økende interesse for energipolitikk

Torsdag 6. oktober ble det flere steder i landet markert […]

Forfatter:

Eivind Salen

Publisert:

7. oktober 2022

Del:

Torsdag 6. oktober ble det flere steder i landet markert motstand mot de skyhøye strømprisene, og energipolitikken som ligger til grunn for dette. Bjarne Jensen fra Motvind Norges havvindutvalg holdt appell i Sandnes. Foto: Eivind Salen


Tekst: Eivind Salen, rådgiver i Motvind Norge


Skribenten er ansvarlig for innholdet i teksten.

Motvind Norge har siden oppstarten i 2019 kjempet for en bærekraftig energipolitikk og arealforvaltning. Nå som energipolitikken merkbart slår inn på lommeboken, samtidig som vi i Sør-Norge risikerer strømrasjonering, er det flere og flere som engasjerer seg i energipolitiske spørsmål.

Torsdag 6. oktober ble det markert motstand mot de skyhøye strømprisene, og energipolitikken som ligger til grunn for dette, flere steder i landet. To av de større markeringene var i Sandnes og Bergen på Vestlandet. Problemene er imidlertid landsomfattende, så vi kan nok vente oss flere markeringer og demonstrasjoner i tiden fremover. Folk begynner å merke at det ikke holder med informasjonsarbeid i sosiale medier. Her handler det om en villet politikk som regjeringen akter å gjennomføre tross motstanden. Når så flere graver seg ned i hva dette her egentlig er for noe, så oppdager man et Norge som ikke helt er å kjenne igjen fra sånn vi er opplært at Norge skal være, og at elementære rettigheter både for mennesker og for natur blir satt til side for å bygge energiproduksjon for eksport til et umettelig EU.

[E]lementære rettigheter både for mennesker og for natur blir satt til side for å bygge energiproduksjon for eksport til et umettelig EU.

Tradisjonelle Nei til EU-partier finner lett sin plass når det markeres motstand mot overnasjonal styring. Av de etablerte partiene var SV og Rødt markant til stede under gårsdagens arrangementer i Sandnes og Bergen. I tillegg stilte Industri- og Næringspartiet (INP), et ganske nytt parti, og Nei til EU, som på grunn av energipolitikken har fått stor relevans igjen, og økende medlemstall. Når vi to ganger har stemt ned forslag om EU-medlemskap, betyr det at et flertall i befolkningen vil beholde selvråderetten. Det er merkelig at dette ikke respekteres i energipolitikken.

Når vi to ganger har stemt ned forslag om EU-medlemskap, handler det ikke minst om at et flertall i befolkningen ønsker at vi skal beholde selvråderetten.

Det er inspirerende å se at den kunnskapen Motvind Norge og organisasjonens medlemmer har brukt mye tid på å innhente og formidle, er i ferd med å bli allmennkunnskap. Det er flere som ser at stabil tilgang på rikelig vannkraft ligger til grunn for vår velferd og vårt næringsliv. Råvaren er gratis regnvann, og når demningene er bygget kan det også lagres gratis oppe i fjellene våre, og brukes ved behov.

Problemet nå er at regnvannet er konkurranseutsatt med EUs rikholdige energimiks og det umettelige europeiske kraftmarkedet. Dette gjør at våre europeiske venner kan kjøpe krafta til samme betingelser som oss, og med det tappe magasinene våre. Når magasinene så er tomme, eller nær tomme, sånn som de er nå, blir vi avhengige av å kjøpe dyr og skitten europeisk kraft tilbake igjen. Det legger også et selvpåført og helt unødvendig press på å bygge ned mer natur med vindkraft og vannkraft, ja, hva som helst. Sånn er det ikke god energipolitikk blir utformet.

Når magasinene […] er tomme, eller nær tomme, sånn som de er nå, blir vi avhengige av å kjøpe dyr og skitten europeisk kraft tilbake igjen.

Fra markeringen i Sandnes 6. oktober. Flere Motvind Norge-medlemmer deltok. Foto: Eivind Salen

Vi har vist før at vi kan dette her, når fagfolk får styre, og målet er rimelig kraft ut til folket, i stedet for stor inntjening til kraftprodusentene. Insentivene må være å spare. Da nytter det ikke å outsource omsettingen av kraft til NordPool, der algoritmen som bestemmer prisen og flyten går etter høyest mulig pris for størst mulig inntjening. Det er til og med sånn at algoritmen favoriserer langreist kraft, siden transport av kraft genererer penger, og det er prioritert fremfor å spare kraft. Resultatet er at vi varmer opp havbunnen i stedet for hjemmene våre. Det er ikke rart at folk tar til gatene, og sier fra. Vi trenger mer av det! Tusen takk til alle som engasjerer seg i energipolitiske spørsmål! Følg med neste gang det er en markering nær deg, og bli med du også!

Vi har vist før at vi kan dette her, når fagfolk får styre, og målet er rimelig kraft ut til folket, i stedet for stor inntjening til kraftprodusentene.


Nye innlegg