Landsmøte 2021

Tid og sted
Lørdag 24. april 2021 kl. 15:00-18:00 på Microsoft Teams.

Landsmøte 2020

Ekstraordinært landsmøte

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 7.11.2020

Lørdag 7. november 2020 kl. 15:00-19:00,
Ekstraordinært landsmøte blir digitalt

Frøya kultur- og kompetansesenter, Nordfrøyveien 411, 7260 Sistranda

Lørdag 25. april 2020 kl. 09:00-18:00 Vardafjell, Sandnes (med forbehold om endringer ad. corona situasjonen) UTSATT pga corona situasjonen.

Landsmøte 2019

Ble arrangert på Frøya kultur- og kompetansesenter, Sistranda 16. november 2019.

Protokoll fra landsmøte 2019