Landsmøte 2021

Lørdag 24. april 2021 kl. 15:00-18:00 via Microsoft Teams nettmøte.

Protokoll landsmøte 24.04.2021

Opptak av landsmøtet 2021

Praktisk informasjon

Landsmøtet starter lørdag 24.4. kl. 15:00.
Møtet vil foregå digitalt med produksjon i studio og streames til Motvind Norges YouTube-kanal. Selve møtet gjennomføres på Microsoft Teams, for talerliste og votering benyttes systemet SmartVote. SmartDialog AS er teknisk arrangør.

Lørdag 24.4. kl. 13:00 prøvemøte med veiledning
Her forklares hvordan systemet brukes, sjekkes at man får koblet seg opp, hvordan tegne seg på talerlista, vi foretar noen voteringstester, etc.

Fredag 23.4 På ettermiddagen får alle delegater e-post fra noreply@smartdialog.no med invitasjon og lenke til Teammøtet, innloggingslenke til SmartVote samt forklaring.

Ved innlogging identifiserer du deg med navn:

Påminnelse vil bli sendt ut via SMS før møtet starter.

Landsmøtedokumenter

Fredag 23.4. formiddag ble saksdokumentene sendt ut samlet. Regnskap for spleis og et dokument til vedtektsendringene ettersendes.

2021.04.22 Dokumenter til landsmøtet i Motvind Norge 2021_versjon 3

Motvind Norge – Delegatliste Landsmøte 24.04.21

Motvind Norge_ Årsberetning 2020_endelig

Motvind Norge _Årsregnskap for 2020 (signert 17.04.2021)

Motvind Norge _ Revisorberetning for 2020 (signert 18.04.2021)

M.N. vedtekter – Forslag fra rev. komitè, Rev. (5) pr. 20.04.21 M.N. vedtekter – Gjeldende vs. Forslag fra rev. komitè, Rev. (5) pr. 20.04.21

2021-04-17 Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Tidsplan og frister

Lørdag 27. mars Saker til landsmøtet
Fredag 26. mars Liste over delegater fra lokallag og regionlag
Påmelding øvrige medlemmer fra tirsdag 6. april kl. 09:00 til lørdag 10. april.

Lørdag 10. april Saksdokumenter sendes som e-post.
Frister og påmeldingsinformasjon står nærmere beskrevet i innkallingen.

Informasjon og ev. spørsmål verd. landsmøtet rettes til MVNorgeLM21.Post@gmail.com
Deltakelse og stemmerett forutsetter betalt medlemskontingent.

Innkalling til landsmøte 
Kontaktliste fylkeskontakter

Valg – kandidater perioden 2021 – 2023

I følge §§ 8 og 9 i vedtektene skal landsmøtet foreta følgende valg:

  • Styreleder
  • Medlemmer til styret
  • Varamedlemmer til styret
  • Revisor
  • Valgkomiteen

Av Styret er følgende på valg:
Eivind Salen, leder
Eivind Mauland
Inge Even Danielsen

Leder velges for en periode, medlemmer for to perioder av gangen.
Begrunnede forslag til kandidater sendes valgkomite.motvind@gmail.com

Valgkomiteen:
Sveinulf Vågene, Stavanger
Hans Anton Grønskag, Frøya
Inger Johanne Saunes, Ulsteinvik