Styret 2020 – 2021

Eivind Salen
Styreleder

Alder: 46 år
Bosted: Sandnes
Fylke: Rogaland

 

Erfaring:
Skoleverket
Fagforening for lærere
Skribent, blogger
Vardafjell vindkraftverk
Vindkraft over hele landet

John Fiskvik
Styremedlem

Alder: 72 år
Bosted: Rendalen
Fylke: Innlandet

 

Erfaring:
Bred erfaring i næringsliv og organisasjonsliv
Styreleder og verv i en rekke organisasjoner, lag og foreninger
Leder Rendalen næringsforening
Leder Aksjonskomiteen Nei til vindkraft i Rendalen Østfjell/ Fonnåsfjellet

Eivind Mauland
Styremedlem

Alder: 64 år
Bosted: Vennesla
Fylke: Agder

 

Erfaring: 
Utmarkssjef i skogsamvirke  
Kommunal forvaltning  
Fjelloppsyn 
Vindkraftverk over hele landet 

Hildegunn Flengstad
Styremedlem

Alder: 45 år
Bosted: Hervik
Fylke: Rogaland

 

Erfaring:  
Fagforening i kommune
Kommunalt planutvalg
Styre idrettslag
Leder Nei til vindkraft i Tysvær
Motvind Sørvest styre

Inge Even Danielsen
Styremedlem

Alder: 60 år
Bosted: Røros
Fylke: Trøndelag

 

Erfaring:  
Organisasjonsarbeid og politisk arbeid.  
Samiske og reindriftsorganisasjoner
Leder Gåebrien sijte reinbeitedistrikt
Stokkfjellet vindkraftverk  

Merete Liberg
Styremedlem

Alder: 54 år
Bosted: Mo i Rana
Fylke: Nordland

 

Erfaring:  
Markedsføring
Prosjektøkonomi og regnskap
Markedsanalysebyrå
Leder Motvind Sjonfjellet

Nils Mikkelsen Utsi - Mikkol Inggá Mihkkala Niilla
Styremedlem

Alder: 55 år
Bosted: Alta
Fylke: Finnmark og Troms

 

Erfaring:
Reindrift. Forsvaret, reinpolitiet.
Advokat.  Advokatforeningens samerettsutvalg. Reindriftslovutvalg, Sametinget (NSR).  
Leder Fiettar reinbeitedistrikt
Gruver. 420 KV-linja Balsfjord-Hammerfest

Grethe Nygaard
Varamedlem

Alder: 35 år
Bosted: Uleberg
Fylke: Agder

 

Erfaring:
Sykepleier
Lokalpolitikk – Plan og bygningsutvalget
Leder Evje Hornnes AP  
Motvind Sørvest styre

Asle Hindenes
Varamedlem

Alder: 67 år
Bosted: Ostereidet
Fylke: Hordaland

 

Erfaring:
Styret i Bergen Turlag
Nasjonalpark på Folgefonna
Styreleder i Regnskap Norge  
Naturvern og friluftsliv

Helge Nicolaisen
Varamedlem

Alder: 51 år
Fylke: Finnmark og Troms  

 

Erfaring:  
Ledelse Porsanger kommune fung. rådmann og ass rådmann  
KS og Kystverket
Skipper og styrmann fiskeri
Samfunnsdebattant  

Styret 2019 - 2020

Styreleder: Eivind Salen
Styremedlem: Torbjørn Lindseth
Styremedlem: Hans Anton Grønskag
Styremedlem: Harald Kjeldstad
Styremedlem: Eivind Mauland
Styremedlem: Marit Dahl
Styremedlem: Karianne Pettersen
Styremedlem: Anita Haukås Oppedal
Styremedlem: Kari Merete Andersen
Styremedlem: Inge Danielsen
Styremedlem: Sverre Sivertsen
Styremedlem: Nordsamisk
Styremedlem: Synnøve Kvamme

Varamedlem: Ole Henrik Kappfjell
Varamedlem: Jørund Nygård
Varamedlem: Line Harbak

Valgkomite: Sveinulf Vågene
Valgkomite: Ragnhild Sandøy
Valgkomite: Inger Johanne Saunes
Vara valgkomite: Frederic Møllerup

Revisor: Randi Ulla Nogva

Bilde av det nyvalgte styret i Motvind Norge

Det nyvalgte styret i Motvind Norge.

Foran fra venstre: Marit Dahl, Hedmark, Anita Haukås Oppedal, Hordaland, Eivind Salen, Rogaland (leder), Hans Anton Grønskag, Trøndelag, Harald Kjeldstad, Sogn- og Fjordane, Bak fra venstre: Line Harbak, Trøndelag (vara), Jørund Nygård, Sogn- og fjordane (vara), Kari Merete Andersen, Trøndelag, Sverre Sivertsen, Oslo, Karianne Pettersen, Nordland, og Eivind Mauland, Agder.

Ikke til stede: Torbjørn Lindseth, Trøndelag, Synnøve Kvamme, Hordaland, Inge Danielsen, Trøndelag og Ole Henrik Kappfjell, Nordland (vara).