Styret 2022 – 2023

Hildegunn Flengstad
Styreleder

Født: 1975
Yrke: Enhetsleder
Fylke: Rogaland

 

Erfaring:  

 • Fagforening i kommune
 • Kommunalt planutvalg
 • Styre idrettslag
 • Leder Nei til vindkraft i Tysvær
 • Motvind Sørvest styre

John Fiskvik
Første nestleder

Født: 1948
Yrke: Pensjonist
Fylke: Innlandet

 

Erfaring:

 • Verv i en rekke organisasjoner
 • Leder Rendalen næringsforening
 • Leder Motvind Innlandet, tidligere Aksjonskomiteen Nei til vindkraft i
 • Rendalen Østfjell/ Fonnåsfjellet

Petter Johan Holth
Andre nestleder

Født: 1955
Yrke: Tidligere bonde og økonom
Fylke: Viken

 

Erfaring:

 • Bonde / grunneier med jord- og skogarealer
 • Styreleder Motvind Nord-Odal og leder aksjonene mot Songkjølen og Engfjellet
 • Økonomiansvarlig Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Merete Liberg
Styremedlem

Født: 1966
Yrke: Konsulent
Fylke: Nordland

 

Erfaring:  

 • Markedsføring, informasjon, økonomi
 • Styret i Motvind Sjonfjellet

Inge Even Danielsen
Styremedlem

Født: 1960
Yrke: Reineier
Fylke: Trøndelag

 

Erfaring:  

 • Fjellstyrene i Holtålen SA
 • Fjellstyret i Ålen
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund

Torbjørn Lindseth
Styremedlem

Født: 1957
Yrke: Mangesysler og turistguide, pensjonist
Fylke: Trøndelag

 

Erfaring:

 • Kampen mot Sørmarkfjellet vindkraftverk og utbyggingsprosjekt  
  Kommunal forvaltning
 • Tidligere styremedlem i Motvind Norge
 • Politikk, sang

Gils Rooker
Styremedlem

Født: 2002
Yrke: 
Fylke: Ung

 

Erfaring:

Benn Larsen
Styremedlem

Født: 1955
Yrke: 
Fylke: Troms og Finnmark

 

Erfaring:

Kaja Runde
Varamedlem

Født: 1955
Yrke: Lærer
Fylke: Møre og Romsdal

 

Erfaring:

 • Kamp mot Havsul I
 • Lærer i ungdomsskole
 • 16 år i kommunestyret

Rolf Kristensen
Varamedlem

Født: 
Yrke: 
Fylke: Nordland

 

Erfaring:

Helge Nicolaisen
Varamedlem

Født: 1969
Yrke: Pensjonist
Fylke: Finnmark og Troms  

 

Erfaring:  

 • Ledelse Porsanger kommune fung. rådmann og ass rådmann  
 • KS og Kystverket
 • Skipper og styrmann fiskeri
 • Samfunnsdebattant  
Styret 2021-2022

Eivind Salen
Styreleder

Født: 1974
Yrke: Lærer
Fylke: Rogaland

 

Erfaring:

 • Skribent, blogger
 • Skoleverket og kulturlivet
 • Studentorganisasjoner og fagforeninger

Merete Liberg
Styremedlem

Født: 1966
Yrke: Konsulent
Fylke: Nordland

 

Erfaring:  

 • Markedsføring, informasjon, økonomi
 • Styret i Motvind Sjonfjellet

John Fiskvik
Styremedlem

Født: 1948
Yrke: Pensjonist
Fylke: Innlandet

 

Erfaring:

 • Verv i en rekke organisasjoner
 • Leder Rendalen næringsforening
 • Leder Motvind Innlandet, tidligere Aksjonskomiteen Nei til vindkraft i
 • Rendalen Østfjell/ Fonnåsfjellet

Hildegunn Flengstad
Styremedlem

Født: 1975
Yrke: Enhetsleder
Fylke: Rogaland

 

Erfaring:  

 • Fagforening i kommune
 • Kommunalt planutvalg
 • Styre idrettslag
 • Leder Nei til vindkraft i Tysvær
 • Motvind Sørvest styre

Inge Even Danielsen
Styremedlem

Født: 1960
Yrke: Reineier
Fylke: Trøndelag

 

Erfaring:  

 • Fjellstyrene i Holtålen SA
 • Fjellstyret i Ålen
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund

Torbjørn Lindseth
Styremedlem

Født: 1957
Yrke: Mangesysler og turistguide, pensjonist
Fylke: Trøndelag

 

Erfaring:

 • Kampen mot Sørmarkfjellet vindkraftverk og utbyggingsprosjekt  
  Kommunal forvaltning
 • Tidligere styremedlem i Motvind Norge
 • Politikk, sang

Hedda Andrine Skår Indrebø
Styremedlem

Født: 2003
Yrke: Student
Fylke: Vestland  (Sogn og Fjordane)

 

Erfaring:

 • Leder Ung Motvind Høyanger
 • Møter med politikere på alle nivå, inkl. statsministeren
 • Engasjert i vindkraft siden 2019

Petter Johan Holth
Styremedlem

Født: 1955
Yrke: Bonde og økonom
Fylke: Viken

 

Erfaring:

 • Bonde / grunneier med jord- og skogarealer
 • Styreleder Motvind Nord-Odal og leder aksjonene mot Songkjølen og Engfjellet
 • Økonomiansvarlig Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Kaja Runde
Varamedlem

Født: 1955
Yrke: Lærer
Fylke: Møre og Romsdal

 

Erfaring:

 • Kamp mot Havsul I
 • Lærer i ungdomsskole
 • 16 år i kommunestyret

Asle Hindenes
Varamedlem

Født: 1953
Yrke: Pensjonist
Fylke: Hordaland

 

Erfaring:

 • Styret i Bergen Turlag
 • Nasjonalpark på Folgefonna
 • Styreleder i Regnskap Norge
 • Naturvern og friluftsliv

Helge Nicolaisen
Varamedlem

Født: 1969
Yrke: Pensjonist
Fylke: Finnmark og Troms  

 

Erfaring:  

 • Ledelse Porsanger kommune fung. rådmann og ass rådmann  
 • KS og Kystverket
 • Skipper og styrmann fiskeri
 • Samfunnsdebattant  
Styret 2020 - 2021

Eivind Salen
Styreleder

Alder: 46 år
Bosted: Sandnes
Fylke: Rogaland

 

Erfaring:
Skoleverket
Fagforening for lærere
Skribent, blogger
Vardafjell vindkraftverk
Vindkraft over hele landet

John Fiskvik
Styremedlem

Alder: 72 år
Bosted: Rendalen
Fylke: Innlandet

 

Erfaring:
Bred erfaring i næringsliv og organisasjonsliv
Styreleder og verv i en rekke organisasjoner, lag og foreninger
Leder Rendalen næringsforening
Leder Aksjonskomiteen Nei til vindkraft i Rendalen Østfjell/ Fonnåsfjellet

Eivind Mauland
Styremedlem

Alder: 64 år
Bosted: Vennesla
Fylke: Agder

 

Erfaring: 
Utmarkssjef i skogsamvirke  
Kommunal forvaltning  
Fjelloppsyn 
Vindkraftverk over hele landet 

Hildegunn Flengstad
Styremedlem

Alder: 45 år
Bosted: Hervik
Fylke: Rogaland

 

Erfaring:  
Fagforening i kommune
Kommunalt planutvalg
Styre idrettslag
Leder Nei til vindkraft i Tysvær
Motvind Sørvest styre

Inge Even Danielsen
Styremedlem

Alder: 60 år
Bosted: Røros
Fylke: Trøndelag

 

Erfaring:  
Organisasjonsarbeid og politisk arbeid.  
Samiske og reindriftsorganisasjoner
Leder Gåebrien sijte reinbeitedistrikt
Stokkfjellet vindkraftverk  

Merete Liberg
Styremedlem

Alder: 54 år
Bosted: Mo i Rana
Fylke: Nordland

 

Erfaring:  
Markedsføring
Prosjektøkonomi og regnskap
Markedsanalysebyrå
Leder Motvind Sjonfjellet

Nils Mikkelsen Utsi - Mikkol Inggá Mihkkala Niilla
Styremedlem

Alder: 55 år
Bosted: Alta
Fylke: Finnmark og Troms

 

Erfaring:
Reindrift. Forsvaret, reinpolitiet.
Advokat.  Advokatforeningens samerettsutvalg. Reindriftslovutvalg, Sametinget (NSR).  
Leder Fiettar reinbeitedistrikt
Gruver. 420 KV-linja Balsfjord-Hammerfest

Grethe Nygaard
Varamedlem

Alder: 35 år
Bosted: Uleberg
Fylke: Agder

 

Erfaring:
Sykepleier
Lokalpolitikk – Plan og bygningsutvalget
Leder Evje Hornnes AP  
Motvind Sørvest styre

Asle Hindenes
Varamedlem

Alder: 67 år
Bosted: Ostereidet
Fylke: Hordaland

 

Erfaring:
Styret i Bergen Turlag
Nasjonalpark på Folgefonna
Styreleder i Regnskap Norge  
Naturvern og friluftsliv

Helge Nicolaisen
Varamedlem

Alder: 51 år
Fylke: Finnmark og Troms  

 

Erfaring:  
Ledelse Porsanger kommune fung. rådmann og ass rådmann  
KS og Kystverket
Skipper og styrmann fiskeri
Samfunnsdebattant  

Styret 2019 - 2020

Styreleder: Eivind Salen
Styremedlem: Torbjørn Lindseth
Styremedlem: Hans Anton Grønskag
Styremedlem: Harald Kjeldstad
Styremedlem: Eivind Mauland
Styremedlem: Marit Dahl
Styremedlem: Karianne Pettersen
Styremedlem: Anita Haukås Oppedal
Styremedlem: Kari Merete Andersen
Styremedlem: Inge Danielsen
Styremedlem: Sverre Sivertsen
Styremedlem: Nordsamisk
Styremedlem: Synnøve Kvamme

Varamedlem: Ole Henrik Kappfjell
Varamedlem: Jørund Nygård
Varamedlem: Line Harbak

Valgkomite: Sveinulf Vågene
Valgkomite: Ragnhild Sandøy
Valgkomite: Inger Johanne Saunes
Vara valgkomite: Frederic Møllerup

Revisor: Randi Ulla Nogva

Bilde av det nyvalgte styret i Motvind Norge

Det nyvalgte styret i Motvind Norge.

Foran fra venstre: Marit Dahl, Hedmark, Anita Haukås Oppedal, Hordaland, Eivind Salen, Rogaland (leder), Hans Anton Grønskag, Trøndelag, Harald Kjeldstad, Sogn- og Fjordane, Bak fra venstre: Line Harbak, Trøndelag (vara), Jørund Nygård, Sogn- og fjordane (vara), Kari Merete Andersen, Trøndelag, Sverre Sivertsen, Oslo, Karianne Pettersen, Nordland, og Eivind Mauland, Agder.

Ikke til stede: Torbjørn Lindseth, Trøndelag, Synnøve Kvamme, Hordaland, Inge Danielsen, Trøndelag og Ole Henrik Kappfjell, Nordland (vara).