erna-roar-hagen-haramsoya

Oppfølging Stortingets vedtak 19. juni Brev til Stortinget

Motvind Norge har gått gjennom mange vindkraftprosjekter og kommet fram […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

3. september 2020

Del:

Motvind Norge har gått gjennom mange vindkraftprosjekter og kommet fram til at mange lider av de samme feil og mangler. I dette dokumentet viser vi hvilke feil og mangler som går igjen i forvaltningen og saksbehandlingen. Summen av alle gjennomgående feil gir et sterkt urimelig resultat, som kan lede til ugyldighet.

Den alvorligste mangelen er at mange av konsesjonene ikke dekkes av energilovens hjemmel. Alle ulovlige konsesjoner må trekkes.
Motvind Norge mener prinsipielt at sakene burde gjennomgås av en uavhengig tredjepart.

De anlegg som er oppstartet før alle formaliteter er på plass som Øyfjellet, Haramsøya, Stadlandet, Tysvær, Buheii, Nord-Odal, osv. må stanses og bærer selv risikoen.

Motvind Norges har beskrevet dette i brev til Stortingspolitikerne som er sendt til hver stortingspolitiker personlig. Dette har vært koordinert med oversendelse av Oppropet  Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene (9900 underskrifter)