hans-anton-grønskag

Ord til det nye styret i Motvind Norge

Hans Anton Grønskag fra Frøya, intervjuet under  turbintransporten, en trist […]

Forfatter:

Kronikker

Kategorier:

Publisert:

7. november 2020

Del:

Hans Anton Grønskag fra Frøya, intervjuet under  turbintransporten, en trist dag for Frøya. Grønskag er ny medlem i valgkomiteen etter Ragnhild Sandøy som stilte sin plass til rådighet. 

Kjære slitne og trette landsmøtemedlemmer.

Det e seint, men Motvinden lever. Takk for et godt møte.
Motvind har gjort en forskjell for alle som har kjempa for sine landskap det siste året.

– Opinionen er vekt. Vi har skapt ubalanse i det politiske bilde. Vi har fått de store mediene til å vakle. Her må vi fortsatt sette inn støtet.

– Det er det gamle styret enstemmig om!

Dette har vi klart fordi vi har vært en folkebevegelse, fordi vi har hatt folk i styret som har følt overgrepene på kroppen.

Folk som snakker med hjertet, og hodet. La det fortsette slik!

Vi har utforsket stier som vi kanskje ikke burde ha gått. Vi har stilt opp med juridiske argumenter nok til å overbevise internasjonale domstoler, men vi har tapt i våre egne tingsaler – tapt, fordi den politikken som er meislet ut for vindkrafta i Norge, legger seg tungt ned over dommernes hoder. Kjøttvekta, investeringskapitalen, har vært tunga på vektskåla, hver gang.

– Dette har vi erfart. Og vi gjør den erfaringa til en ny start: Vi skal nå inn til politikerne med våre kunnskaper, våre såre opplevelser – nå ut til mediene med vårt budskap at vi er vanlige mennesker som krever rettferdighet.
– Dette innebærer også at vi kun tar rettssaker med helt klare odds for rettferdig utfall. Dette er det gamle styrets vurdering i dag.

Vi har forsøkt å bygge en organisasjon, fra famlende, usikre prøve-/feilforsøk, til å bli en organisasjon, robust nok til å tåle storm og motvind.

Da den verste stormen kom, – kom den fra folk nær oss, og som skulle hjelpe oss. Noen har misforstått sterkt hva en folkebevegelse er, at en i en slik bevegelse må finne sin plass i fellesskapet. At en skal høre på fellesskapet, og følge organisasjonsregler.
Alt for sterk individualisme bør ikke rote seg inn i slike fellesskap.
Den lærdommen denne situasjonen har satt oss i, skulle vi gjerne ha vært foruten, men vi har stått i det – og skal videre.

– Det nye styret bør skjerpe fokus på grundige og åpne tilsettingsprosedyrer, på klar og tydelig ledelse og vedtakspraksis, og påse at vedtak følges opp.
– Denne organisasjonen er sterk, og det nye styret skal gjøre den sterkere. Vi skal alle gjøre den sterkere! Det er det gamle styret samstemte om. Bygg organisasjonen!
– For det er nå, fram mot stortingsvalget i 2021 vi trenger en organisasjon som står samla, og med styrke. Det er også det gamle styrets vurdering.
– Vi har våre samarbeidspartnere i miljøbevegelsen. De båndene må styrkes. Det er det gamle styrets holdning.

For egen del vil jeg takke av her. Det har vært klart svært lenge. Å drive med vindkraftmotstand i nærmere 20 år, kan føre til skade på sjela. Det må unngås!

Jeg vil takke hver enkelt i det gamle styret, støttespillerne våre, administrasjonen, AU og alle sammen for alle gode samtaler. For de rolige samtaler, for samtaler med høyt blodtrykk – og for kjedelige samtaler. Alt var nødvendig.

Nå ser jeg for meg to scenarier, for egen del:
1. Jeg skal ligge, sitte, og kanskje stå på utsida og skrive sinte innlegg på sosiale medier om hva det nye styret skulle ha gjort, pumpe ut påstander om at de er korrupte, inkompetente og dumme – og samle meg en klan med likesinnede, som skal komme tilbake før neste landsmøte, kuppe FB-sider og grupper. Ja, rett og slett ha det gøy! – Det er drømmen!

2. Eller.
Kanskje jeg heller skal fortsette å bruke mine kanaler slik at jeg bidrar til å forene det som er gått i stykker. At enkeltpersoner gjør feil skal ikke ramme fellesskapet unødig. Vi må ut med den kunnskapen vi har, slik at bildet blir tydelig for alle. Vi har ikke råd til å leve i varig splid med hverandre. Vi har samme mål. Det skal jeg minne meg sjøl om – hver dag. Og det håper jeg alle gjør! Det er i tråd med det gamle styrets vurderinger – og jeg vil holde meg til det, også som vanlig medlem i Motvind Norge.

Det starta på Frøya i 2019. Covid 19 stengt veien til Frøya i år. Men frøyværingene har losa oss igjennom – også i år.

Takk til Per Ole Sandvik og Ola Vie og deres støttespillere for godt lederskap gjennom et nokså krevende landsmøte. Uten deres erfaring hadde dette blitt vanskeligere. Vinden fra Nessadalen bles videre over lyngheiene, over norske politikere, over bygd og by.

Og til alle sammen: Takk for at dere løfter, sammen med oss.
Motvind Norge går videre.

Brett opp ermene folkens, skjerp hodene og tastaturene – denne kampen skal vinnes!
Ingen tvil om det.
TAKK MOTVIND NORGE – DU ER EN SERIØS ORGANISASJON
Takk alle sammen!

Nye innlegg